Kontakt Skupina OMV

Logout
Webové stránky OMV
Zavřít
Image Velkoobchod OMV Card Klimaticky OMV Climate Neutral Card

OMV Climate Neutral Card

Kompenzování emisí CO2 je vedle zamezování a redukce skleníkových plynů další důležitý krok v celkové ochraně klimatu. 

Je to opravdu jednoduché

Stačí si vybrat jeden ze způsobů kompenzování CO2

 • All-in znamená úplné vyrovnání všech načerpaných litrů.
 • Flex pro individuální kompenzaci požadovaného množství paliva podle vašich požadavků, například na základě zvolených tras.

Image Velkoobchod OMV Card Klimaticky All-in

 1. Jezděte se svou kartou OMV Climate Neutral Card klimaticky neutrálně.
 2. Celý objem emisí CO2 ze zakoupeného množství paliv bude kompenzován prostřednictvím portfolia projektů na ochranu klimatu.
 3. Příslušný poplatek se jednoduše a bez administrativních nákladů připíše k částce fakturované za vaši katu OMV Card.
 4. Certifikát od společnosti ClimatePartner vám poskytne přehled o vašich kompenzovaných množstvích CO2.

Image Velkoobchod OMV Card Klimaticky Flex

 1. Stačí se rozhodnout, z kolika litrů zakoupeného množství paliva byste chtěli kompenzovat emise CO2.
 2. Příslušný objem emisí CO2 ze zakoupeného množství paliv bude kompenzován prostřednictvím portfolia projektů na ochranu klimatu.
 3. Poplatek bude fakturován přímo společností ClimatePartner s 30denní lhůtou splatnosti.
 4. Certifikát od společnosti ClimatePartner vám poskytne přehled o vašich kompenzovaných množstvích CO2.

CO2 je skleníkový plyn, který absorbuje sluneční záření odražené ze zemského povrchu a reflektuje ho zpět na Zemi. Aby se zabránilo vzniku skleníkového plynu, a tím dalšímu zvyšování teploty v nadcházejících letech, je nutné využít všechny možnosti ochrany klimatu. 

Vedle předcházení a snižování emisí je dobrovolná kompenzace emisí CO2 dalším důležitým krokem, pokud nejsou možné předcházející dvě možnosti. Používáním emisních certifikátů z uznávaných mezinárodních projektů na ochranu klimatu lze kompenzovat nevyhnutné emise z paliv a přispívat tak k ochraně klimatu.

Projekty uhlíkové kompenzace zapojují lidi, stimulují místní rozvoj a podporují cíle trvale udržitelného rozvoje stanovené OSN, navíc chrání životní prostředí tím, že pomáhají vyvažovat vypouštění emisí skleníkových plynů.

OMV se rozhodlo pro společnost ClimatePartner, jednoho z předních poskytovatelů řešení na ochranu klimatu pro podniky. Vybrali jsme si tedy renomovaného a zkušeného partnera. Společnost ClimatePartner byla založená v r. 2006 v Mnichově a spolupracuje s 1500 podniky v 30 různých zemích. Rozhodující pro OMV byly dlouholeté zkušenosti společnosti ClimatePartner, zaručená transparentnost všech procesů a projektů, stejně jako individuální poradenství a podpora. Spolupráce OMV s ClimatePartner Vám otvírá možnost, jak lze zakoupené litry deklarovat jako klimaticky neutrální, čili kompenzovat příslušné emise, které způsobujete provozováním strojů a vozidel. V rámci této kompenzace podporujete projekty zaměřené na ochranu klimatu, u nichž se dosahují úspory emisí. Za to dostanete certifikát jako důkaz o vašich kompenzovaných množstvích CO2.

 • Aktivní a vědomý přínos k ochraně klimatu a životního prostředí, stejně jako k místnímu rozvoji kompenzováním emisí CO2.
 • Zvýšená důvěryhodnost vaší strategie trvalé udržitelnosti: dostanete certifikát – transparentní a srozumitelné potvrzení vaší kompenzace emisí CO2
 • Kvalifikujete se na výběrová řízení s požadavky na ochranu klimatu nebo učiníte krok ke splnění požadavků svých zákazníků.
 • Bezpečnost a transparentnost všech procesů a projektů zaručuje renomovaný a zkušený partner ClimatePartner.
 • Podpora uznaných a ověřených projektů ochrany klimatu za pevnou cenu garantovanou OMV.*

*OMV ve spolupráci se společností ClimatePatner nemůže garantovat cenu kompenzace emisí CO2 po neomezenou dobu, ale zavázala se, že nebude tímto způsobem generovat zisk a všechny prostředky spojené s touto službou budou alokovány na certifikované projekty. OMV písemně oznámí zákazníkovi změnu poplatku za kompenzaci emisí CO2 nejméně 3 měsíce předem.

Vyhledávač olejů