Kontakt Skupina OMV

Logout
Webové stránky OMV
Zavřít
Image Velkoobchod Asfalt cesta

Vysoce kvalitní asfalty - nejlepší materiál pro dlouhodobě odolné cesty

Kvalita pro nás začíná vývojem výrobku. Pečlivě vybrané komponenty a propracované formulace zaručují vysoký technický standard našich produktů a umožňují nám vyhovět i těm nejnovějším a nejpřísnějším požadavkům. Další záruky vysoké kvality dávají naši odborní zaměstnanci, skvělí partneři v oblasti výzkumu a zkušenosti získané během mnoha let působení v tomto oboru. V rafineriích OMV se zpracovávají ropy z celého světa. Naše asfalty se vyrábějí destilací a dalšími procesy pouze z nejpečlivěji vybraných druhů surových rop. Naše vysoce účinné asfalty mají nejvyšší jakost a jsou vhodné I pro nejnáročnější oblasti použití.

Máte-li zájem o cenovou nabídku, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle +420 (0) 844 900 031 nebo e-mailem na info.zakaznicke-centrum.cz@omv.com a my pro Vás připravíme individuální nabídku šitou na míru Vašim požadavkům.

10 nejčastějších otázek o asfaltu

Asfalt je vysoce viskózní, netěkavá, tmavě zbarvená směs několika milionů různých organických sloučenin, která se získává jako zbytek z destilace vhodných typů surové ropy.

Asfaltová směs je směs asfaltu a minerálního kameniva a používá se především při výstavbě cest. Asfaltová směs obsahuje 5–10% hmotnostních bitumenu podle oblasti použití. Aby se optimalizovaly vlastnosti asfaltových směsí, lze přidávat kamenivo jemné zrnitosti, plniva a vlákna. Přirozeně vznikající směsi asfaltů s minerálním kamenivem se označují jako přírodní asfalty.
Vysokovakuový asfalt.
Velmi tvrdé typy asfaltů se získávají prostřednictvím oxidace vzdušným kyslíkem za zvýšené teploty. Význam vysráženého asfaltu, který se získává extrakcí za pomoci rozpouštědla, klesá

Dehty jsou zbytkové produkty, které vznikají při tepelné úpravě přírodních produktů (například hnědého uhlí, antracitu nebo dřeva). Ale při teplotách nad 1 000 °C se prostřednictvím rozkladu vytvářejí karcinogenní sloučeniny.
Asfalt se naproti tomu získává ze surové ropy, všeobecně prostřednictvím vakuové destilace nebo vysokovakuové destilace. Teplota během těchto procesů stěží dosahuje hodnot vyšších než 400 °C. Chemické sloučeniny v bitumenu proto během výroby zůstávají nezměněné a zachovávají si svůj přírodní původ. Již po mnoho let jsou pro používání při výstavbě vozovek v Evropě schváleny pouze asfalty, protože na rozdíl od dehtu jsou naprosto bezpečné.

Nejčastěji používanými asfalty jsou destilační asfalty. Vyrábějí se prostřednictvím vakuové destilace surové ropy při tlaku 15 torrů a teplotě 370 °C. Jestliže se použije nižší tlak, nazývá se produkt tohoto procesu vysokovakuový asfalt. Velmi tvrdé typy asfaltů se získávají prostřednictvím oxidace vzdušným kyslíkem   za zvýšené teploty. Význam vysráženého asfaltu, který se získává extrakcí za pomoci rozpouštědla, klesá.

Asfalty modifikované polymery jsou pojiva, do kterých byl přidán plast. To jejich vlastnosti  významně zlepšuje. Asfalty modifikované polymery byly vyvinuty speciálně pro používání při výstavbě vozovek s intenzivním provozem a nabývají stále více na významu.

Ne. Surová ropa, která se používá pro výrobu asfaltů, musí vykazovat velmi speciální vlastnosti: dostatečné množství vakuového zbytku, průměrné úrovně obsahu asfaltenů, nízký podíl makroparafínů a vyvážený poměr mezi asfalteny a malteny ve vakuovém zbytku. V rafinerii OMV ve Schwechatu se pro výrobu asfaltů používají výhradně typy surové ropy naftenického typu, které  pocházejí ze Středního východu.

Asfalty jsou směsi termoplastických materiálů, které jsou charakteristické svou afinitou k minerálnímu kamenivu. Rozlišují se podle své konzistence, která se měří prostřednictvím penetrace jehly a bodu měknutí stanoveného metodou kroužku a kuličky. Tvrdší asfalty vykazují nižší hodnotu penetrace a vyšší bod měknutí, zatímco pro měkčí pojiva platí opak. Mezi další důležité vlastnosti patří vlastnosti při stárnutí (především prostřednictvím RTFOT) a rozpustnost (například v toluenu). Na významu nabývají také reologické vlastnosti, které popisují tokové charakteristiky.

85 % asfaltů používaných v Rakousku se využívá při výstavbě asfaltových vozovek. Zde existuje rozdíl mezi asfaltem třídy jakosti pro výstavbu vozovek podle normy ÖNORM  EN 12591 pro standardní aplikace, jako je například asfaltový beton nebo emulze, a asfaltem modifikovaným elastomerem podle normy ÖNORM  EN 14023 pro asfaltové směsi se speciálními vlastnostmi. Zbytek vyráběných asfaltů se používá pro průmyslové účely, jejichž velký podíl představuje střešní lepenka a izolační pásy. Průmyslové asfalty se používají také pro izolační nátěry nebo jako spojovací směsi.

Teploty skladování a zpracovávání asfaltů závisejí ve značné míře na výrobním procesu a hodnotě penetrace nebo bodu měknutí. Asfalty by se v zásadě neměly nikdy zahřívat na teplotu přesahující 200 °C, protože – zejména v případě asfaltů modifikovaných polymery – by to mohlo vést k tepelnému poškození, především u asfaltových směsí. Asfalty by se navíc neměly zpracovávat při teplotách nižších než 150 °C, protože to by mohlo vést k problémům zejména při následném zhutňování asfaltových směsí. Informace o přesných podmínkách skladování jsou k dispozici v příslušných informacích o výrobku nebo u našich aplikačních techniků.

Asfalt, který se používá především pro výstavbu vozovek a tvoří v průměru 5 % asfaltové směsi, lze recyklovat. V tomto případě se asfaltová směs buď mele (mletím za studena nebo za tepla), nebo drtí. Stará asfaltová směs se musí kondicionovat a lze ji recyklovat na místě. V případě procesu míchání za tepla ji lze přidávat do čerstvé asfaltové směsi v množství až do 50 % (recyklace v provozním zařízení).

Druhy asfaltů

V rafineriích OMV se zpracovávají ropy z celého světa. Naše vysoce účinné asfalty se vyrábějí destilací a dalšími procesy pouze z nejpečlivěji vybraných druhů surové ropy. Silniční asfalty OMV splňují nejvyšší požadavky pro práce na silnici a jakostní třídy 20/30, 30/45, 35/50, 50/70, 70/100 a 160/220 splňují a/nebo překračují požadavky normy EN 12591.

Silniční asfalty OMV se vyrábějí z vybraných druhů rop pomocí účinných výrobních procesů a v souladu s normami pro řízení jakosti EN ISO 9001. Stálá a vysoká jakost je založena na důkladném výběru surovin a pečlivém zpracování. Průběžná kontrola jakosti a doplňkové komplexní zkoušky zajišťují bezproblémové používání všech asfaltů OMV určených pro práce na silnici a v obalovnách.

Název produktu    

Číslo produktu    
Bitumen 20/30

885 030

Bitumen 30/45

898 157

Bitumen 35/50

885 020

Bitumen 50/70

885 000

Bitumen 70/100

812 000

Bitumen 160/220

820 000

Image Velkoobchod Asfalty cestný valec z prava tma

OMV Starfalt® PmB – dlouhodobě odolný asfalt pro dálnice

OMV Starfalt® PmB je charakteristický mimořádně vysokou pružností a širokým rozsahem plasticity. Je ideálním řešením pro vozovky v oblastech s extrémními klimatickými podmínkami a/nebo zvlášť hustým provozem.

OMV Starfalt® PmB je charakteristický mimořádně vysokou pružností a širokým rozsahem plasticity. Je ideálním řešením pro vozovky v oblastech s extrémními klimatickými podmínkami a/nebo zvlášť hustým provozem.

OMV Starfalt® PmB vykazuje:

 • velký rozsah plasticity,
 • zlepšené viskoelastické chování,
 • vysokou regenerační schopnost,
 • vynikající adhezi za všech klimatických podmínek.

  Název produktu

  Číslo produktu

  Starfalt® PmB 10/40-65

  898 325

  Starfalt® PmB 25/55-65

  898 335

  Starfalt® PmB 45/80-65

  898 345

  Starfalt® PmB 45/80-75

  898 343

  Starfalt® PmB 45

  898 154

  Starfalt® PmB 65

  989 153

OMV Asfalty Plus – více než pouhé asfalty

Dobrá adheze mezi asfaltem a kamenivem je základním předpokladem pro vynikající účinnost vysoce kvalitních asfaltových vrstev. Některé mimořádně odolné typy kameniva a příležitostně také místně dostupných materiálů mohou vykazovat slabou afinitu vůči asfaltu z důvodu svých "kyselých" vlastností. Řešení tohoto problému: OMV Asfalt Plus! V našem závodě vyrábíme pojivo OMV Asfalt Plus připravené k okamžitému použití. Vyvinuli jsme ho speciálně proto, abychom zajistili dobrou adhezi i medzi kamenivy, která obsahují dokonce i problematické složky. Tímto způsobem se značně zvyšuje efektivita nákladů na asfaltové konstrukce.

Image Velkoobchod Asfalty cestný valec z ľava tráva

V Székesfehérváru probíhá výroba OMV Asfaltů Plus prostřednictvím doplňkového procesu zahrnujícího vysoce spolehlivé typy asfaltů OMV (silniční asfalty, asfalty modifikované polymery nebo OMV Asfalty Special) a účinnou přísadu pro zvýšení adheze, která zůstává při skladování stabilní.
OMV Asfalty Plus lze skladovat až jeden týden při teplotě 165 °C bez významné ztráty účinnosti.

OMV Asfalt Plus znamená:

 • plus, pokud jde o životnost,
 • plus, pokud jde o udržitelnost,
 • plus, pokud jde o spolehlivost,
 • plus, pokud jde o efektivitu nákladů,
 • plus, pokud jde o trvanlivost,
 • plus, pokud jde o bezpečnost.

  Název produktu

  Číslo produktu

  Bitumen 30/45 Plus

  885 060

  Bitumen 50/70 Plus

  885 002

  Bitumen 70/100

  812 001

  Starfalt® PmB 45 Plus

  898 164

  Starfalt® PmB 65 Plus

  898 163

  Starfalt® PmB 45/80-65 Plus

  898 346

  Starfalt® PmB 10/40 NV Plus

  898 162

  Starfalt® PmB 45 NV Plus

  898 168

  Starfalt® PmB 65 NV Plus

  898 169

Image Velkoobchod Asfalty široký stroj

OMV Asfalty Special
Nabízíme také speciální asfalty, jako je OMV Starfalt® PmB RC pro používání při recyklaci asfaltových směsí, OMV Starfalt® PmB 45/80 FR se zvýšenou odolností vůči palivům a OMV Asfalty Special NV se sníženou viskozitou.

OMV Starfalt® PmB RC ("recyklát") je pojivo modifikované elastomerem, vyráběné v našem závodě a připravené k okamžitému použití, které jsme vyvinuli pro výrobu mimořádně stabilních pojivových vrstev obsahujících až 20 % recyklované asfaltové směsi.

OMV Starfalt® PmB 45/80 FR ("odolný vůči palivům") je modifikované pojivo, vyráběné v našem závodě, připravené k okamžitému použití, které je určeno pro výrobu materiálů pro vozovky s hustým provozem, letiště a další dopravní povrchy, od nichž se vyžaduje zvýšená odolnost vůči palivům.

OMV Asfalty Special NV
Nízkoviskozitní asfalty jsou charakteristické svou sníženou viskozitou za teplot přesahujících 100 °C a zvýšenou tuhostí při používání za teplot nižších než 80 °C. Asfaltové směsi, které obsahují OMV Asfalty Special NV, lze pokládat za nižších teplot (přibližně 20 °C), a díky jejich tuhosti se proto umožní otevřít místo výstavby vozovky pro provoz dříve. OMV Asfalty Special NV jsou k dispozici ve všech standardních specifikacích asfaltů a třídách jakosti pro výstavbu vozovek, třídách jakosti se zvýšenou tvrdostí a asfaltů modifikovaných polymery.

Název produktu

Číslo produktu

Bitumen 10/20 NV

811 010

Bitumen 20/30 NV

898 540

Bitumen 30/45 NV

898 177

Bitumen 50/70 NV

885 010

Bitumen 70/100 NV

812 200

Starfalt® PmB 10/40 NV

898 161

Starfalt® PmB 25/55 NV

898 435

Starfalt® PmB 45/80 NV

898 445

Starfalt® PmB 45 NV

898 158

Starfalt® PmB 65 NV

898 159

Starfalt® PmB 45/80 FR

898 446

Starfalt® PmB 45/80 RC

898 342

Image Velkoobchod Asfalty cestný valec z ľava

OMV Industrial Bitumen (průmyslový asfalt) a OMV Hard Paving Grade Bitumen (tvrdý silniční asfalt)

OMV vyrábí jak tvrdý silniční asfalt (EN 13924, vyžadováno označení CE), tak průmyslový asfalt (EN 13304, označení CE se nevyžaduje).

OMV tvrdý silniční asfalt 10/20 je díky své vysoké tuhosti a nízké penetraci mimořádně vhodný pro výrobu litého asfaltu.

OMV Biturox ®
Po celém světě – od Holandska po Indii, od Uzbekistánu po Čínu a ještě dál, až po Austrálii – má tento název rozhodně dobrou pověst. OMV Biturox® je náš patentovaný proces výroby průmyslových asfaltů. V procesu s mimořádně nízkými emisemi se vyrábějí průmyslové asfalty s ideálními vlastnostmi.

Název produktu

Číslo produktu

Bitumen 10/20

811 000

Bitumen 90/10

802 000

Technické informace

Vyhledávač olejů