Kontakt
Webové stránky OMV
Webové stránky OMV
OMV Websites
OMV www.omv.com/en Rakousko www.omv.at/de-at Bulharsko www.omv.bg/bg-bg Německo www.omv.de/de-de Maďarsko www.omv.hu/hu-hu Nový Zéland www.omv.nz/en-nz Norsko www.omv.no/no-no Rumunsko www.omv.ro/ro-ro Rusko www.omv.ru/ru-ru Srbsko www.omv.co.rs/sr-rs Slovinsko www.omv.si/sl-si Slovensko www.omv.sk/sk-sk Tunisko www.omv.tn/ar-tn Turecko www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae/en-ae
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com/de
Zavřít

Otázky a odpovědi

Asfalt je vysoce viskózní, netěkavá, tmavě zbarvená směs několika milionů různých organických sloučenin, která se získává jako zbytek z destilace vhodných typů surové ropy.

Asfaltová směs je směs asfaltu a minerálního kameniva a používá se především při výstavbě cest. Asfaltová směs obsahuje 5–10% hmotnostních bitumenu podle oblasti použití. Aby se optimalizovaly vlastnosti asfaltových směsí, lze přidávat kamenivo jemné zrnitosti, plniva a vlákna. Přirozeně vznikající směsi asfaltů s minerálním kamenivem se označují jako přírodní asfalty.
Vysokovakuový asfalt.
Velmi tvrdé typy asfaltů se získávají prostřednictvím oxidace vzdušným kyslíkem za zvýšené teploty. Význam vysráženého asfaltu, který se získává extrakcí za pomoci rozpouštědla, klesá

Dehty jsou zbytkové produkty, které vznikají při tepelné úpravě přírodních produktů (například hnědého uhlí, antracitu nebo dřeva). Ale při teplotách nad 1 000 °C se prostřednictvím rozkladu vytvářejí karcinogenní sloučeniny.
Asfalt se naproti tomu získává ze surové ropy, všeobecně prostřednictvím vakuové destilace nebo vysokovakuové destilace. Teplota během těchto procesů stěží dosahuje hodnot vyšších než 400 °C. Chemické sloučeniny v bitumenu proto během výroby zůstávají nezměněné a zachovávají si svůj přírodní původ. Již po mnoho let jsou pro používání při výstavbě vozovek v Evropě schváleny pouze asfalty, protože na rozdíl od dehtu jsou naprosto bezpečné.

Nejčastěji používanými asfalty jsou destilační asfalty. Vyrábějí se prostřednictvím vakuové destilace surové ropy při tlaku 15 torrů a teplotě 370 °C. Jestliže se použije nižší tlak, nazývá se produkt tohoto procesu vysokovakuový asfalt. Velmi tvrdé typy asfaltů se získávají prostřednictvím oxidace vzdušným kyslíkem   za zvýšené teploty. Význam vysráženého asfaltu, který se získává extrakcí za pomoci rozpouštědla, klesá.

Asfalty modifikované polymery jsou pojiva, do kterých byl přidán plast. To jejich vlastnosti  významně zlepšuje. Asfalty modifikované polymery byly vyvinuty speciálně pro používání při výstavbě vozovek s intenzivním provozem a nabývají stále více na významu.

Ne. Surová ropa, která se používá pro výrobu asfaltů, musí vykazovat velmi speciální vlastnosti: dostatečné množství vakuového zbytku, průměrné úrovně obsahu asfaltenů, nízký podíl makroparafínů a vyvážený poměr mezi asfalteny a malteny ve vakuovém zbytku. V rafinerii OMV ve Schwechatu se pro výrobu asfaltů používají výhradně typy surové ropy naftenického typu, které  pocházejí ze Středního východu.

Asfalty jsou směsi termoplastických materiálů, které jsou charakteristické svou afinitou k minerálnímu kamenivu. Rozlišují se podle své konzistence, která se měří prostřednictvím penetrace jehly a bodu měknutí stanoveného metodou kroužku a kuličky. Tvrdší asfalty vykazují nižší hodnotu penetrace a vyšší bod měknutí, zatímco pro měkčí pojiva platí opak. Mezi další důležité vlastnosti patří vlastnosti při stárnutí (především prostřednictvím RTFOT) a rozpustnost (například v toluenu). Na významu nabývají také reologické vlastnosti, které popisují tokové charakteristiky.

85 % asfaltů používaných v Rakousku se využívá při výstavbě asfaltových vozovek. Zde existuje rozdíl mezi asfaltem třídy jakosti pro výstavbu vozovek podle normy ÖNORM  EN 12591 pro standardní aplikace, jako je například asfaltový beton nebo emulze, a asfaltem modifikovaným elastomerem podle normy ÖNORM  EN 14023 pro asfaltové směsi se speciálními vlastnostmi. Zbytek vyráběných asfaltů se používá pro průmyslové účely, jejichž velký podíl představuje střešní lepenka a izolační pásy. Průmyslové asfalty se používají také pro izolační nátěry nebo jako spojovací směsi.

Teploty skladování a zpracovávání asfaltů závisejí ve značné míře na výrobním procesu a hodnotě penetrace nebo bodu měknutí. Asfalty by se v zásadě neměly nikdy zahřívat na teplotu přesahující 200 °C, protože – zejména v případě asfaltů modifikovaných polymery – by to mohlo vést k tepelnému poškození, především u asfaltových směsí. Asfalty by se navíc neměly zpracovávat při teplotách nižších než 150 °C, protože to by mohlo vést k problémům zejména při následném zhutňování asfaltových směsí. Informace o přesných podmínkách skladování jsou k dispozici v příslušných informacích o výrobku nebo u našich aplikačních techniků.

Asfalt, který se používá především pro výstavbu vozovek a tvoří v průměru 5 % asfaltové směsi, lze recyklovat. V tomto případě se asfaltová směs buď mele (mletím za studena nebo za tepla), nebo drtí. Stará asfaltová směs se musí kondicionovat a lze ji recyklovat na místě. V případě procesu míchání za tepla ji lze přidávat do čerstvé asfaltové směsi v množství až do 50 % (recyklace v provozním zařízení).

Vyhledávač čerpacích stanic

Vyhledávač olejů