Kontakt Skupina OMV

Logout
Webové stránky OMV
Zavřít
Image Velkoobchod Topný olej truck cisterna

Topné oleje

Našim zákazníkům nabízíme vysoce kvalitní produkt pro spolehlivé vytápění a naše průmyslové a obchodní klienty zásobujeme topnými oleji různých jakostních stupňů.

Těžký topný olej se využívá zejména ve velkých průmyslových spalovacích zařízeních s teplotním výkonem nad 10 MW. Kvalitativní parametry těžkého topného oleje jsou stanoveny rakouskou normou ÖNORM C1108. Vyšší podíl reziduí/zbytků u tohoto topného oleje se projevuje v hodnotách, jako je hustota (15°C), viskozita (při 100°C), obsah síry, karbonizační zbytky a podíl úsad.

Neustálé vyvíjení produktů a soustavné kontroly kvality během produkce jsou zárukou vysoké provozní jistoty a maximální hospodárnosti při využívání těžkého topného oleje OMV.

Je mnoho důvodů, proč si vybrat lehký topný olej od OMV "Schwechat 2000":

  • je cenově výhodný,
  • pochází z rakouských skladů,
  • zaručuje bezpečné dodávky a
  • vzhledem k vysoké energetické hodnotě vyžaduje jen nízké skladové prostory.

Schwechat 2000 je hospodárné, výkonné a spolehlivé palivo pro zařízení určená ke spalování lehkých topných olejů.

Extra lehký topný olej (HEL) je podle rakouské normy ÖNORM C 1109 normované palivo, které se využívá především k vytápění rodinných a bytových domů. Tento výrobek se v souladu s platnou normou nabízí na trhu ve dvou variantách s rozdílným obsahem síry.

Standardní jakost se vyznačuje maximálním obsahem síry ve výši 0,10 % m/m, u málosirné varianty nesmí obsah síry překročit maximální hodnotu 50 ppm (0,005 % m/m).

HEL se v dobře udržovaných a moderních topných zařízeních spaluje s nízkým podílem emisí a bez odpadu. HEL je čirý, průzračný destilační výrobek, jehož výhřevnost představuje cca 10 kWh/litr, resp. 11,9 kWh/kg.

V souladu s platnými směrnicemi EU i národními daňovými zákony se do HEL v přesně stanovených koncentracích přidávají chemické značkovací látky (červené barvivo). To umožňuje rozlišení topného oleje od jiných srovnatelných minerálních olejů a obdobných produktů jak vizuální kontrolou, tak i formou pozdější laboratorní analýzy. 

Máte-li zájem o cenovou nabídku, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle +420 (0) 844 900 031 nebo e-mailem na info.zakaznicke-centrum.cz@omv.com a my pro Vás připravíme individuální nabídku šitou na míru Vašim požadavkům.

Technické informace

Vyhledávač olejů