Kontakt Skupina OMV

Logout
Webové stránky OMV
Zavřít
Image Velkoobchod Klimaticky Mám zájem teaser

Snižování uhlíkové stopy

Oxid uhličitý vypouštíme do atmosféry každým ujetým kilometrem. CO₂ ve své podstatě není jedovatým ani nebezpečným plynem. Rostliny ho využívají při fotosyntéze, která podporuje jejich růst a jejíž výsledným produktem je kyslík, nezbytný pro život na Zemi. Problém ovšem nastává v případě, kdy se do atmosféry dostane více CO2, než příroda dokáže přirozenou cestou vstřebat. Jeho zvýšená koncentrace zesiluje skleníkový efekt a přispívá ke globálnímu oteplování Země.

CO2 kalkulačka*

CO2 kalkulačka vám pomůže zjistit, kolik kilogramů emisí CO2 za rok vypouštíme do ovzduší, a to na základě počtu ujetých kilometrů nebo vaší spotřeby. Kalkulačka vypočte rovněž výši dodatečných nákladů (v CZK bez DPH) na kompenzaci těchto emisí CO2. OMV všechny získané prostředky v plné výši váže na certifikované projekty na ochranu klimatu ve spolupráci s renomovaným partnerem ClimatePartner.

Dosažení uhlíkové rovnováhy je založeno na jednoduchém principu

  • Skleníkové plyny jako CO2 jsou rovnoměrně rozložené v atmosféře a mají životnost více než 120 let. Je tedy zcela nepodstatné, kde ve světě emise vznikají a kde jim předcházíme.
  • Emise, jež vzniknou během vaší jízdy, můžete kompenzovat podporováním projektů, jako je vývoj a využívání obnovitelných zdrojů energie, ochrana lesů či zalesňování kdekoli na světě.

OMV se ve spolupráci se společností ClimatePartner, která je lídrem v poskytovaní řešení na ochranu klimatu, angažuje například při ochraně před odlesňováním v rámci zalesňovacích projektů v Brazílii nebo při podpoře větrné energie v Bulharsku. Nejde o aktivitu s cílem dosahování zisku, OMV všechny získané prostředky v rámci iniciativy v plné výši váže na certifikované projekty.

Všichni firemní partneři získají přístup na portál ClimatePartner, kde mohou sledovat neutralizovaná množství CO2 a projekty, které byly podpořeny. Certifikát potvrzující klimatickou neutralitu spotřebovaných paliv mohou využít ke svým marketingovým účelům.

* Vzhledem k vysokému stupni legitimity se OMV při hodnotách CO2 opírá o výpočty IPCC (Mezivládní panel pro změnu klimatu). IPCC je instituce Spojených národů se 195 členskými zeměmi, která z vědeckého pohledu vyhodnocuje výsledky výzkumu klimatických změn.

Vyhledávač olejů