Kontakt
Webové stránky OMV
Webové stránky OMV
OMV Websites
OMV www.omv.com/en Rakousko www.omv.at/de-at Bulharsko www.omv.bg/bg-bg Německo www.omv.de/de-de Maďarsko www.omv.hu/hu-hu Nový Zéland www.omv.nz/en-nz Norsko www.omv.no/no-no Rumunsko www.omv.ro/ro-ro Rusko www.omv.ru/ru-ru Srbsko www.omv.co.rs/sr-rs Slovinsko www.omv.si/sl-si Slovensko www.omv.sk/sk-sk Tunisko www.omv.tn/ar-tn Turecko www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae/en-ae
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com/de
Zavřít

Tiráž, právní upozornění, ochrana osobních údajů a sdělování informací

V zájmu pro čtenáře čtivějšího textu používáme na našich stránkách (v angličtině) rodově neutrální terminologii. Pojmy jako „zaměstnanec“ nebo „partner“ nemají označovat jen konkrétní rod.

Sdělení údajů o společnosti OMV Česká republika, s.r.o.

(1)

OMV Česká republika, s.r.o.

IČO: 480 38 687

se sídlem Praha 4, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15408

zastupována jednatelem; z důvodu interních pravidel OMV česká republika, s.r.o. podpis na podepisovaných listinách dále připojuje prokuristka

Vlastníci s podílem více než 25 %: OMV Refining & Marketing GmbH, 1020 Vídeň, Trabrennstraße 6 - 8, Rakouská republika, Registrační číslo: 185462 p – obchodní podíl ve výši 100%.

Předmět podnikání:

I. Hostinská činnost;

II. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;

  • Velkoobchod a maloobchod;
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;
  • Pronájem a půjčování věcí movitých;
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené;

III. výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

IV. Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot

Další obchodní činnosti provozují právně samostatně subjekty ve skupině.

Návštěvou těchto stránek potvrzujete, že jste si přečetli informace obsažené v tomto dokumentu/na této stránce a cítíte si jimý být právně vázáni.

Pojem OMV v tomto textu dále zahrnuje společnost OMV česká republika, s.r.o. a veškeré společnosti nebo osoby, v nichž společnost OMV česká republika, s.r.o. přímo či nepřímo vlastní podíl ve výši minimálně 50 %. Pokud se následující ustanovení týkají pouze jistých společností nebo osob, budou tyto společnosti či osoby konkrétně uvedeny.

Následující ustanovení neplatí, pokud budou v rozporu se závaznými právními předpisy.

OMV podnikla veškerá přiměřená opatření, aby zajistila pravdivost a úplnost informací poskytovaných na těchto stránkách v době jejich zveřejnění. Mohou se zde však vyskytnout nechtěné nebo náhodné chyby, za které se omlouváme.

OMV neposkytuje jakékoliv záruky ohledně informací zveřejněných na těchto stránkách, včetně externích (hyper) odkazů nebo jiného obsahu, který lze využít přímo či nepřímo prostřednictvím stránek OMV. OMV si rovněž vyhrazuje právo tyto stránky bez předchozího oznámení měnit či upravovat. OMV vylučuje veškerou odpovědnost za chyby nebo opomenutí na stránkách OMV. Veškerá rozhodnutí učiněná na základě informací zveřejněných na stránkách OMV jsou tudíž výhradní odpovědností příslušného uživatele. OMV se zříká jakékoliv odpovědnosti za přímé, nepřímé či jiné škody vzniklé z jakéhokoliv důvodu na základě přímého či nepřímého použití informací zveřejněných na stránkách OMV.

OMV neprohlašuje ani nezaručuje, že funkce či služby obsažené na stránkách OMV budou nepřerušované či bezchybné, že budou opraveny chyby, ani že stránky OMV ani server, na kterém jsou zpřístupněny, nebudou obsahovat viry či jiné škodlivé komponenty. V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy OMV neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé na základě fungování či chybného fungování stránek OMV či souvisejících služeb nebo technických zařízení.

Žádné z informací zveřejněných na stránkách OMV nepředstavují výzvu ani pobídku k nákupu či obchodování s akciemi OMV (či jinými cennými papíry) nebo Americkými depozitními certifikáty (ADR), ani z nich taková výzva či pobídka nevyplývá.

Pokud nebude uvedeno jinak, autorská práva na stránky a obsah zveřejněný na těchto stránkách OMV a materiály pro ně použité jsou výhradním vlastnictvím OMV. Žádným třetím stranám nebudou udělena licenční ani jiná práva (např. vlastnická práva, práva duševního vlastnictví či autorská práva). Kopírování stránek či obsahu z těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, informativní účely. Jakékoliv jiné kopírování či použití je přísně zakázáno. Následné použití rozlišujících prvků OMV (např. značky či loga) je přísně zakázáno, nezávisle na tom, zda bude použit symbol ® nebo ™, a zejména nikoliv však pouze ochranná známka OMV je registrovaná.

Výše uvedená ustanovení se vztahují rovněž na přímé nebo nepřímé stahování nebo použití softwaru prostřednictvím stránek OMV. Pokud externí hyperodkazy zpřístupňují software třetích stran, budou rozhodující podmínky těchto vlastníků produktů a musí být dodržena jejich práva.

Usilovně chráníme vaše osobní údaje dodržováním veškerých příslušných právních předpisů a nařízení ohledně ochrany osobních údajů, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“).

Tato politika, společně s našimi Podmínkami (viz odkaz vpravo) těchto stránek, a další dokumenty, na které tato politika odkazuje, vás mají informovat o tom, jaké osobní údaje od vás shromažďujeme nebo jaké osobní údaje nám poskytujete prostřednictvím těchto stránek a jak je budeme zpracovávat. Stejně tak tyto stránky slouží jako informační zdroj o ochraně osobních údajů u těch subjektů, jejichž osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, na základě smluvního vztahu, na základě oprávněného zájmu a nebo na základě jiného důvodu. Přečtěte si, prosím, následující text pečlivě, abyste pochopili naše stanoviska a postupy ohledně vašich osobních údajů a našeho nakládání s nimi.

1. Kdo jsme

Správcem údajů ve smyslu ustanovení čl. 4. odst. 7 GDPR je společnost OMV Česká republika, s.r.o., IČO: 480 38 687, se sídlem Praha 4, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15408.

2. Jaký druh osobních údajů zpracováváme, pro jaký účel a na základě jakých důvodů?
Při provozování těchto stránek a při své marketingové činnosti bude OMV shromažďovat jisté informace („osobní údaje“), které jsou v čl. 4 odst. 1 GDPR a taktéž v tomto textu definovány takto: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje budeme zpracovávat pro následující účely, na základě právních důvodů uvedených pro každý z následujících bodů:

2.1. Prohlížení stránek. Používání cookies
Během vaší návštěvy našich webových stránek používáme cookies k automatickému shromažďování technických informací, které by mohly identifikovat uživatele, např. IP adresa, druh internetového prohlížeče použitého pro navigaci na našich stránkách, váš operační systém, název domény nebo hostitel domény, přes kterého uživatel naše stránky prohlíží.

Cookies používáme hlavně pro usnadnění Vaší navigace a dále pro reklamní účely, abychom Vám mohli nabídnout obsah upravený na míru vašim zájmům a preferencím. Proto používáme cookies, abychom vám mohli poskytnout personalizované a relevantní prohlížení našich stránek a abychom pochopili, jak vám vyhovuje náš reklamní obsah.

Více informací o používání cookies na těchto stránkách a účelech, pro které jsou používány, a informace ohledně vašich možností, jak cookies ovládat a/nebo zakázat, naleznete v naší Politice cookies.

Účel Právní důvod
Odpovězte Účelem je usnadnění Vaší navigace a dále pro reklamní účely, abychom vám mohli nabídnout obsah upravený na míru vašim zájmům a preferencím. Zpracování je založeno na oprávněném zájmu, abychom mohli naše stránky přizpůsobit co nejvíce Vašim požadavkům a zájmům.


2.2. Vyřizování vašich otázek, požadavků či stížností
Budeme zpracovávat vaše osobní údaje, např. jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a veškeré ostatní informace či podrobnosti, které nám poskytnete v rámci korespondence, abychom mohli řešit a vyřizovat vaše dotazy, stížnosti či požadavky, v závislosti na komunikačním kanálu, prostřednictvím kterého nás budete kontaktovat, jak je popsáno níže.

Účel Právní důvod
Vyřizování vašich dotazů, stížností či požadavků prostřednictvím elektronické korespondence (e mailem) nebo telefonicky. Zpracování je založeno na oprávněném zájmu, abychom mohli vyřizovat vaše dotazy, stížnosti či požadavky.


2.3. Propagační kampaně
Budeme zpracovávat osobní údaje, které od vás shromáždíme na základě vyplnění účastnických formulářů na našich stránkách či podobných formulářů, které budou k dispozici na našich provozovnách nebo na pořádaných akcích, a to za účelem pořádání propagačních kampaní a/nebo soutěží nebo udělení cen vítězům propagačních kampaní a dále za účelem analýzy účinnosti našich propagačních kampaní. Vaše účast v těchto propagačních kampaních a/nebo soutěžích je dobrovolná. Proto je na Vás, zda se rozhodnete nabídnout nám Vaše osobní údaje vyplněním účastnických formulářů na našich stránkách nebo podobných formulářů v souladu s pravidly propagačních kampaní či soutěží. Podle toho, zda-li budeme mít oprávněný zájem tyto údaje zpracovávat (zejména proto, že jste našim aktivním zákazníkem a rád/a od nás dostanete informaci o našich službách) nebo budeme nuceni si od Vás vyžádat souhlas se zpracováním osobních údajů (v případě, že našim zákazníkem nejste, ale rád/a byste i tak dostal/a informace o tom, co je u nás nového). Jesltiže jste výhercem/kyní v některé z našich soutěží, zpracujeme Vaše osobní údaje, abychom Vám mohli výhry předat a dále Vás informovat o ton, jaké produkty a služby Vám naše společnost může nabídnout.

Účel Právní důvod
a. Pořádání propagačních kampaní a/nebo soutěží Oprávněný zájem, souhlas
b. Zpracování údajů vítězů propagačních kampaní za účelem udělování cen Oprávněný zájem


Na našich stránkách ani v jiných materiálech nebudeme zveřejňovat jméno, příjmení, fotografii či jiné osobní údaje vítězů propagační kampaně a/nebo soutěže, pokud nám k tomu subjekt údajů neposkytne souhlas nebo nebudeme mít k tomu oprávněný zájem (např. prezentovat ostatním účastníkům soutěže, kdo je konkrétním výhercem, aby měli informaci tom, že soutěž má opravdového a skutečného vítěze z řad účasntíků soutěže).

2.4. Přímá marketingová sdělení
Jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje, abychom vás informovali o našich produktech a službách, propagačních nabídkách a za účelem přihlášení k odebírání informačních bulletinů. Obecně platí, že tyto osobní údaje budeme zpracovávat pro účely přímého marketingu pouze na základě vašeho souhlasu a s využitím komunikačních kanálů (např. e-mail, SMS atd.), s nimiž jste souhlasili při poskytnutí svého souhlasu. Pokud jste nám však poskytli svou emailovou adresu při koupi produktu či služby od nás, můžeme tuto emailovou adresu použít v souladu s příslušnými právními předpisy k tomu, abychom vám zaslali naše obchodní sdělení ohledně podobných produktů či služeb na základě našeho oprávněného zájmu v tomto směru. V takovém případě vám při obdržení emailové adresy od vás a následně u každé marketingové zprávy, kterou vám zašleme, poskytneme možnost napadnout takové využívání emailové adresy (odhlásit se z odběru).

Účel Kategorie zpracovávaných údajů Právní důvod
a. Obchodní sdělení ohledně podobných produktů či služeb Emailová adresa poskytnutá při koupi produktu či služby od OMV: Oprávněný zájem, souhlas
b. Ostatní sdělení v rámci přímého marketingu Poskytnuté subjektem údajů při vyjádření jeho souhlasu, např. jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo: souhlas


2.5. Průzkumy, studie spokojenosti zákazníků a zpětná vazba od zákazníků
Když se rozhodnete účastnit se našich průzkumů nebo studií trhu, dotazníků ohledně spokojenosti zákazníků nebo když budete poskytovat zpětnou vazbu ohledně našich produktů a služeb, budeme zpracovávat vaše osobní údaje. Tyto osobní údaje budou zpracovávány pro výše uvedený účel pouze na základě vašeho souhlasu, rovněž se zřetelem k našemu oprávněnému zájmu, abychom pochopili potřeby a očekávání zákazníků ohledně našich produktů a služeb. Vaše účast v těchto průzkumech či studiích trhu je dobrovolná. Proto je na vás rozhodnout se, zda nám nabídnete osobní údaje (např. jméno a příjmení, informace ohledně vašich preferencí a nákupních zvyklostí či jiné osobní údaje, které poskytnete) vyplněním účastnických formulářů na našich stránkách nebo podobných formulářů pro příslušné průzkumy či studie.

Účel Právní důvod
Průzkumy nebo studie trhu, dotazníky ohledně spokojenosti zákazníků nebo při poskytování zpětné vazby z vaší strany ohledně našich produktů a služeb: Souhlas, oprávněný zájem


Automatizované rozhodování a automatizované profilování
Osobní údaje, na které zde odkazujeme, nejsou předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování.

3. Komu vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Za účelem dosažení výše popsaných účelů využívá Společnost služeb různých dodavatelů.

Někteří z nich jsou sami o sobě správci údajů, jako např. Google a Facebook.

Někteří jsou třetí strany, které nemají zpracovávat údaje, ale mohou k nim mít přístup v rámci plnění svých úkolů nebo spolupráce se společností, např. společnosti zajišťující technickou údržbu, finanční či právní auditoři.

Výše uvedené osobní údaje mohou být dále třetím stranám zpřístupněny nebo předloženy v následujících situacích: (i) státní úřady, auditoři či instituce oprávněné provádět kontroly činnosti či majetku Společnosti, které požádají Společnost o poskytnutí informací, v rámci zákonných povinností Společnosti, (ii) za účelem splnění požadavků právních předpisů nebo ochrany práv a majetku naší společnosti nebo jiných osob či lidí, např. soudy; (iii) třetím stranám, které budou nabyvateli v případě převodu činnosti společnosti (úplného či částečného), a pokud budou údaje subjektu údajů součástí majetku, který je předmětem transakce. Pro výše stanovené účely zpracování můžeme dále sdílet vaše osobní údaje se společnostmi ze skupiny OMV, společnostmi, kterým Společnost udělí pokyny ohledně zpracování vašich osobních údajů.

Osoby a subjekty, s nimiž můžeme sdílet osobní údaje, jsou tyto:

a) Za účelem prohlížení webových stránek a v souvislosti s používáním cookies můžeme poslat osobní údaje analytikům a poskytovatelům služeb vyhledávačů, aby provedli služby údržby našich webových stránek;

b) Za účelem vyřízení vašich dotazů, požadavků nebo stížností můžeme vaše osobní údaje sdílet s našimi poskytovateli služeb call center;

c) Za účelem pořádání a řízení propagačních kampaní a analýzy jejich účinnosti můžeme poslat vaše osobní údaje reklamním a marketingovým agenturám, agenturám digitálních a sociálních médií;

d) Za účelem přímých marketingových sdělení můžeme zaslat osobní údaje reklamním a marketingovým agenturám, které provádějí komunikaci naším jménem;

e) Za účelem provádění průzkumů, studií trhu, dotazování ohledně spokojenosti zákazníků či získání zpětné vazby od našich zákazníků ohledně našich produktů a služeb můžeme sdílet osobní údaje s poskytovateli průzkumu či studií trhu / služeb dotazování zákazníků.

f) Vaše osobní údaje budou u nás v dobrých rukou, zpracovávat je budou proškolení zaměstnanci z oddělení marketingu.

4. Přenos osobních údajů do zahraničí

V rámci výše popsaných operací můžeme vaše osobní údaje zaslat do zahraničí do států v Evropské unii („EU“) nebo Evropském hospodářském prostoru („EHP“).

Tímto vás informujeme, že veškeré přenosy údajů, které Společnost uskuteční do států EU nebo EHP, budou splňovat právní požadavky stanovené GDPR.

V případě přenosu osobních údajů do států, které neposkytují přiměřenou ochranu pro zpracování osobních údajů, jsou uzavřeny smlouvy zajišťující dodržení právních požadavků.

5. Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k dosažení výše stanovených účelů zpracování, při dodržení požadavků platných právních předpisů. Pokud Společnost zjistí, že má oprávněný zájem nebo právní povinnost dále zpracovávat vaše osobní údaje pro jiné účely, budete o tom řádně informováni.

Odhadujeme, že pro výše popsané činnosti zpracování bude potřeba uchovávat osobní údaje po následující dobu:

Účel Trvání
1. Prohlížení webových stránek a používání cookies Žádné uchovávání
2. Vyřizování vašich dotazů, požadavků nebo stížností Maximálně jeden rok
3. Pořádání a řízení propagačních kampaní, osobních údajů Maximálně jeden rok
4. Přímá marketingová sdělení Maximálně jeden rok
5. Provádění průzkumů, studií trhu, dotazování ohledně spokojenosti zákazníků nebo získávání zpětné vazby od našich zákazníků ohledně našich produktů a služeb Maximálně jeden rok


6. Zpracování osobních údajů dětí mladších 16 let

Veškeré zde uváděné zpracování osobních údajů se vztahuje výhradně na osoby, kterým je nejméně 16 let. Používání systémů a výsledků zpracování je zakázáno u dětí mladších 16 let, pokud neobdržíme souhlas jejich rodičů / zákonných zástupců. V případě, že navzdory našemu přiměřenému úsilí, abychom takovému zpracování zabránili, k němu přesto dojde, zastavíme ho, jakmile zjistíme, že se jedná o uživatele pod výše uvedenou věkovou hranicí.

7. Bezpečnost zpracování osobních údajů

Společnost vás tímto informuje, že neustále posuzuje a zlepšuje realizovaná bezpečnostní opatření, aby zajistila bezpečné a zabezpečené zpracování osobních údajů.

8. Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva:

a. Právo přístupu ke zpracovávaným osobním údajům: máte právo obdržet potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, či nikoliv, a pokud ano, mít přístup ke druhu osobních údajů a podmínkám zpracování, zasláním příslušného požadavku správci údajů;

b. Právo požadovat opravu či výmaz osobních údajů: máte možnost požadovat – zasláním příslušného požadavku správci údajů – opravu nesprávných osobních údajů, doplnění neúplných údajů nebo výmaz vašich osobních údajů, pokud (i) tyto údaje již nejsou potřeba k původnímu účelu (a neexistuje nový zákonný účel), (ii) právním základem pro zpracování je souhlas subjektu údajů, subjekt údajů tento souhlas stáhne a neexistuje jiný právní důvod, (iii) subjekt údajů uplatní právo vznést námitku a správce nemá převažující důvody pro pokračování ve zpracovávání, (iv) údaje byly zpracovány nezákonně, (v) výmaz je nezbytný pro dodržení právních předpisů EU nebo Rumunska, nebo (vi) údaje byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými dětem (je-li to relevantní), kde platí specifické požadavky ohledně souhlasu;

c. Právo omezit zpracování osobních údajů: máte právo na omezení zpracování, pokud: (i) považujete zpracovávané osobní údaje za nepřesné, po takovou dobu, během níž bude správce schopen ověřit přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je nezákonné, ale vy nechcete, abychom vaše osobní údaje smazali, ale chcete omezit užívání údajů, (iii) správce údajů již vaše osobní údaje pro výše uvedené účely nepotřebuje, ale vy tyto údaje požadujete pro vznik, uplatnění nebo obhajobu právního nároku, nebo (iv) vznesli jste námitku vůči zpracování a čeká se na ověření toho, zda zákonné důvody správce údajů převažují nad zákonnými důvody subjektu údajů;

d. Právo stáhnout váš souhlas se zpracováním, pokud je zpracování založeno na souhlasu, aniž by byla ovlivněna zákonnost zpracování provedeného do okamžiku stažení souhlasu;

e. Právo vznést námitku vůči zpracování údajů z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací, pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu, a kdykoliv vznést námitku vůči zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování;

f. Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má právní účinky ve vztahu k subjektu údajů nebo podobně podstatným způsobem ovlivní subjekt údajů;

g. Právo na přenositelnost údajů, tzn. právo obdržet své osobní údaje, které jste poskytli správci údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje jinému správci, pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo plnění smlouvy a je prováděno automatickými prostředky;

h. Právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů a právo obrátit se na příslušný soud.

Výše uvedená práva lze uplatnit kdykoliv. Pro využití těchto práv tam, kde je to možné prostřednictvím našeho formuláře (nelze např. při využití práva dle písm. h) výše), využijte formulář uvedený zde. Pokud si přejete stáhnout svůj souhlas udělený pro účely přímého marketingu, máte možnost využít možnost „odhlášení“, kterou dostáváte v každém marketingovém sdělení.

9. 9.Změny této politiky ochrany osobních údajů

Společnost je oprávněna měnit a aktualizovat tuto politiku ochrany osobních údajů dle potřeby. Společnost vám oznámí veškeré podstatné nebo významné změny této politiky ochrany osobních údajů a zajistí provedení oznámení takovým způsobem, abyste změny vzali na vědomí, např. použitím emailové adresy, kterou jste nám poskytli, nebo jiných vhodných prostředků zajišťujících účinnou komunikaci.

10. Kontakt

Veškeré dotazy ohledně tohoto tématu směřujte na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou: [údaje pověřence – paní Dvořákové]

1. Co jsou cookies?

Cookie je malé množství dat, o jejichž uložení na vašem počítači, mobilním terminálu nebo jiných elektronických zařízeních, z nichž uživatel prohlíží internet, požádá webová stránka váš prohlížeč pro usnadnění navigace uživatele na webových stránkách, pro provedení jistých funkcí a pro umožnění toho, aby si webové stránky „pamatovaly“ po jistou dobu akce nebo preference uživatele.

2. Jak využíváme cookies?

Naše webové stránky využívají cookies zejména pro následující účely:

a) k zapamatování akcí a obvyklých preferencí uživatelů;
b) k zajištění dobrého fungování webových stránek ke zvýšení jejich výkonu;
c) k tomu, aby uživatelé mohli dokončit úkoly, aniž by museli znovu zadávat informace při prohlížení více stránek nebo při pozdější návštěvě našich webových stránek;
d) pro cílenou online behaviorální reklamu související s něčím, co uživatel v minulosti hledal.

Cookies neužíváme pro jiné než zde uvedené účely.

3. Jak ovládat cookies?

Většina prohlížečů podporuje cookies, ale uživatelé si v nich mohou cookies zakázat a mohou je kdykoliv vymazat. Cookies můžete ovládat a/nebo mazat dle libosti. Můžete vymazat veškeré cookies, které již máte uloženy na svém počítači, a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, aby nemohly být ukládány. Pokud to však uděláte, budete muset ručně upravovat jisté preference pokaždé, když navštívíte webové stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

Cookies můžete zablokovat/deaktivovat v nastavení svého internetového prohlížeče. Pokud však v nastavení svého prohlížeče zablokujete veškeré cookies (včetně základních), je možné, že nebudete mít přístup k našim webovým stránkám nebo jejich části, protože tyto cookies mohou být naprosto nezbytné pro fungování webových stránek.

4. Jaké cookies používáme na našich webových stránkách?

4.1. Naprosto nezbytné cookies, které jsou potřebné pro fungování a provoz našich webových stránek. Mezi ně například patří cookies, které vám umožňují přihlásit se do zabezpečených částí našich webových stránek, potřebných pro správu systému nebo pro prevenci podvodných činností.

4.2. Analytické / výkonnostní cookies, které nám umožňují zjistit a spočítat počet návštěvníků a zjistit způsob navigace návštěvníků na našich webových stránkách. Tyto druhy cookies nám pomáhají usnadňovat navigaci uživatelů na našich webových stránkách, aby snadněji nalezli informace, které hledají.

4.3. Funkční cookies, které se používají k rozpoznání uživatelů při návratu na naše webové stránky. Tyto cookies přispívají k personalizaci obsahu našich webových stránek pro vás a k zapamatování vašich preferencí (například vaše volba jazyka či regionu).

4.4. Cílené a reklamní cookies, které nahrávají vaši návštěvu na našich webových stránkách, stránky, které jste navštívili, články, které jste si prohlíželi, a odkazy, které jste sledovali. Tyto cookies se používají k zobrazení reklamy na našich stránkách, která bude více odpovídat vašim zájmům, jež jsme zjistili na základě navštívených stránek/odkazů a článků, které jste četli.

4.5. Webové signály, které se obvykle používají ve spojení s cookies pro sledování emailu a označování stránek pro webovou analýzu.

Název cookie Popis účelu, k němuž je cookie používána Deaktivace cookies
Naprosto nezbytné cookies
JSESSIONID Tato cookie je nezbytná pro naše webové stránky a pomáhá nám:
a) odhadnout velikost našeho publika a způsob používání;
b) urychlovat vaše hledání;
c) poznat vás při návratu na naše stránky.
Tyto cookies nelze deaktivovat.
JSESSIONIDFW
Analytické /výkonnostní cookies
_ga Cookies (nebo požadavky) třetích stran nastavují třetí strany – sledovací nebo marketingové společnosti (např. reklamní sítě). Tyto cookies jsou při návštěvě na ostatních stránkách, pokud s těmito společnostmi mají rovněž obchodní vztah, znova přečteny. Přesměrování je dobrým příkladem využití. Tyto cookies můžete deaktivovat, pokud chcete. Deaktivování těchto cookies může vést ke snížení kvality navigace na našich webových stránkách.
_gid Tato cookie nám pomáhá:
a) odhadnout velikost našeho publika a způsob používání;
b) urychlovat vaše hledání
Funkční cookies. Cookies relace
JSESSIONID Cookies první strany jsou cookies, které nastavují samotné stránky a které mohou číst jen tyto stránky. Běžně se používají k zajištění funkčnosti stránek. Tyto cookies můžete deaktivovat, pokud chcete. Deaktivování těchto cookies může vést k nesprávnému fungování částí webových stránek. Pokud deaktivujete cookies relace, budete při každé své návštěvě těchto stránek považováni za nového návštěvníka.
JSESSIONIDFW Tato cookie je pro naše stránky nezbytná a pomáhá nám:
a) poznat vás při návratu na naše stránky.
Cílené a reklamní cookies
IDE (doubleclick.net) Tato cookie nám pomáhá:
a) ukládat informace o vašich preferencích a uzpůsobit naše stránky na míru a poskytovat vám nabídky, které jsou cílené na vaše individuální zájmy.
Tyto cookies můžete deaktivovat, pokud chcete.
Deaktivováním těchto cookies nebudete vystaveni našim reklamním zprávám a nebudete moci čerpat výhody z personalizované reklamy.
DSID (doubleclick.net)
Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. reklamních sítí a poskytovatelů externích služeb jako analýza provozu na webových stránkách) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách. Aktuálně platné informace o cookies třetích stran a/nebo přístupu třetích stran k údajům shromažďovaným cookies na našich webových stránkách jsou: Pokud webové stránky aktuálně obsahují cookies řízené třetími stranami/ umožňují přístup k údajům třetím stranám, musí být uvedeny v podobné tabulce jako nahoře, s uvedením informací o třetí straně, druhu cookies/názvu, účelu, deaktivaci, případných ostatních technických informacích.
visid_incap_###, nlbi_###, incap_ses_###_### from INVESTIS FLIFE Cookies třetích stran nastavují třetí strany – sledovací nebo marketingové společnosti (např. reklamní sítě). Tyto cookies jsou při návštěvě na ostatních stránkách, pokud s těmito společnostmi mají rovněž obchodní vztah, znova přečteny. Přesměrování je dobrým příkladem využití. Vztahuje se na poskytovatele – třetí stranu (politiku cookies si zjistěte od příslušné třetí strany).
VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, PREF from YOUTUBE
_ga,eu_cn, guest_id, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp from TWITTER
c_user, datr, fr, sb, xs from FACEBOOK
Při zavedení nové cookie naší společností nebo třetí stranou na naše webové stránky o tom budete vždy informováni upozorněním na webových stránkách, včetně odkazu na tuto politiku, a dostanete zároveň možnost příslušnou cookie deaktivovat. Kromě základních cookies všechny cookies vyprší po (doplňte dobu jejich vypršení).

Vyhledávač čerpacích stanic

Vyhledávač olejů