Kontakt
Webové stránky OMV
Webové stránky OMV
OMV Websites
Skupina OMV www.omv.com Rakousko www.omv.at Bulharsko www.omv.bg Německo www.omv.de Maďarsko www.omv.hu Nový Zéland www.omv.nz Norsko www.omv.no Rumunsko www.omv.ro Srbsko www.omv.co.rs Rusko www.omv.ru Slovinsko www.omv.si Slovensko www.omv.sk Tunisko www.omv.tn Turecko www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com Rakousko www.omv-gas.at Německo www.omv-gas.de Maďarsko www.omv-gas.hu Nizozemsko www.omv-gas.nl
Borealis Websites
Borealis Websites www.borealisgroup.com
Zavřít

Etický kodex - naše hodnoty

OMV vyžaduje od všech svých reprezentantů respektování hodnot vyznávaných společností a dodržování platných pravidel chování. Tyto hodnoty a pravidla jsou vymezeny v Etickém kodexu OMV, jenž uznává a zohledňuje společenskou odpovědnost OMV a její odpovědnost k životnímu prostředí v rámci sféry vlivu skupiny OMV.


Iniciativa Global Compact
Společnost OMV se připojila k iniciativě OSN Global Compact (dále jen UNGC) a zavázala se tak k implementaci všech deseti zásad UNGC stran lidských práv, pracovních práv, životního prostředí a boje proti korupci. Etický kodex OMV stanovuje jasná pravidla chování v souladu s principy UNGC. Společnost OMV se těmito principy řídí v interních i externích interakcích a uplatňuje je rovněž v celé řadě politik a směrnic, jako jsou například směrnice OMV k etice podnikání.


Zásady iniciativy Global Compact, k jejichž dodržování se skupina OMV zavázala, jsou následující:
Zásada č. 1: Respektovat mezinárodně uznávaná lidská práva a podporovat jejich ochranu.
Zásada č. 2: Vyvarovat se jakékoli účasti společnosti na porušování lidských práv.
Zásada č. 3: Podporovat svobodu sdružování a respektovat právo na kolektivní vyjednávání.
Zásada č. 4: Odmítat veškeré formy nucené práce.
Zásada č. 5: Nevyužívat dětskou práci.
Zásada č. 6: Eliminovat jakoukoli diskriminaci v zaměstnání.
Zásada č. 7: Podporovat preventivní přístup k ochraně životního prostředí.
Zásada č. 8: Podnikat iniciativy k prosazování větší odpovědnosti k životnímu prostředí
Zásada č. 9: Podporovat rozvoj a zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí.
Zásada č. 10: Bojovat proti korupci ve všech jejích formách, včetně vydírání a přijímání úplatků.


Nařízení a směrnice
Kromě samotného Etického kodexu OMV si skupina OMV navíc stanovila řadu dalších závazků na základě různých interních i externích norem. Soubory směrnic a norem skupiny OMV definují nařízení stran řízení udržitelnosti a etiky podnikání napříč celou skupinou. Některé divize a pobočky si nad jejich rámec navíc stanovily vlastní specifické směrnice a postupy.

Etický kodex (PDF, 946,7 KB)

Zpětný odběr akumulátorů
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a baterií_CZ (PDF, 258,2 KB)
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a baterií_EN (PDF, 218,1 KB)
Osvědčení o zpětném odběru elektrozařízení a baterií (PDF, 151,3 KB)

Vyhledávač čerpacích stanic

Vyhledávač olejů