Kontakt
Webové stránky OMV
Webové stránky OMV
OMV Websites
OMV www.omv.com/en Rakousko www.omv.at/de-at Bulharsko www.omv.bg/bg-bg Německo www.omv.de/de-de Maďarsko www.omv.hu/hu-hu Nový Zéland www.omv.nz/en-nz Norsko www.omv.no/no-no Rumunsko www.omv.ro/ro-ro Srbsko www.omv.co.rs/sr-rs Rusko www.omv.ru/ru-ru Slovinsko www.omv.si/sl-si Slovensko www.omv.sk/sk-sk Tunisko www.omv.tn/ar-tn Turecko www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae/en-ae
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com/ Rakousko www.omv-gas.at Německo www.omv-gas.de Maďarsko www.omv-gas.hu Nizozemsko www.omv-gas.nl
Borealis Websites
Borealis Websites www.borealisgroup.com/
Zavřít

Etický kodex - naše hodnoty

OMV vyžaduje od všech svých reprezentantů respektování hodnot vyznávaných společností a dodržování platných pravidel chování. Tyto hodnoty a pravidla jsou vymezeny v Etickém kodexu OMV, jenž uznává a zohledňuje společenskou odpovědnost OMV a její odpovědnost k životnímu prostředí v rámci sféry vlivu skupiny OMV.


Iniciativa Global Compact
Společnost OMV se připojila k iniciativě OSN Global Compact (dále jen UNGC) a zavázala se tak k implementaci všech deseti zásad UNGC stran lidských práv, pracovních práv, životního prostředí a boje proti korupci. Etický kodex OMV stanovuje jasná pravidla chování v souladu s principy UNGC. Společnost OMV se těmito principy řídí v interních i externích interakcích a uplatňuje je rovněž v celé řadě politik a směrnic, jako jsou například směrnice OMV k etice podnikání.


Zásady iniciativy Global Compact, k jejichž dodržování se skupina OMV zavázala, jsou následující:
Zásada č. 1: Respektovat mezinárodně uznávaná lidská práva a podporovat jejich ochranu.
Zásada č. 2: Vyvarovat se jakékoli účasti společnosti na porušování lidských práv.
Zásada č. 3: Podporovat svobodu sdružování a respektovat právo na kolektivní vyjednávání.
Zásada č. 4: Odmítat veškeré formy nucené práce.
Zásada č. 5: Nevyužívat dětskou práci.
Zásada č. 6: Eliminovat jakoukoli diskriminaci v zaměstnání.
Zásada č. 7: Podporovat preventivní přístup k ochraně životního prostředí.
Zásada č. 8: Podnikat iniciativy k prosazování větší odpovědnosti k životnímu prostředí
Zásada č. 9: Podporovat rozvoj a zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí.
Zásada č. 10: Bojovat proti korupci ve všech jejích formách, včetně vydírání a přijímání úplatků.


Nařízení a směrnice
Kromě samotného Etického kodexu OMV si skupina OMV navíc stanovila řadu dalších závazků na základě různých interních i externích norem. Soubory směrnic a norem skupiny OMV definují nařízení stran řízení udržitelnosti a etiky podnikání napříč celou skupinou. Některé divize a pobočky si nad jejich rámec navíc stanovily vlastní specifické směrnice a postupy.

Etický kodex (PDF, 946,7 KB)

Vyhledávač čerpacích stanic

Vyhledávač olejů