Kontakt Skupina OMV

Logout
Webové stránky OMV
Zavřít

Naše závazky

Pro OMV je rozhodující dobrá správa a řízení společnosti. Spolupráce mezi managementem a kontrolními a auditními orgány je nezbytná pro respektování a prosazování zájmů všech akcionářů a budování důvěry v zúčastněné strany OMV. Společnost OMV Aktiengesellschaft dodržuje rakouský Kodex správy, řízení společnosti a svůj cíl zavést systém řízení a kontroly, který je zaměřen na vytváření udržitelné, dlouhodobé hodnoty.
V roce 2004 došlo ke změně organizační struktury na holdingovou společnost. Manažerský podnik stanoví jednotnou strukturu řízení, která je jasná a transparentní. Rychlejší rozhodovací procesy v kombinaci se zvýšenou odpovědností nám umožňují soustředit se na požadavky zákazníků a požadavky trhu.

Group Organization Chart (PDF, 34,0 KB)

Vyhledávač olejů