Kontakt Skupina OMV

Logout
Webové stránky OMV
Zavřít

Etický kodex - naše hodnoty

OMV vyžaduje od všech svých reprezentantů respektování hodnot vyznávaných společností a dodržování platných pravidel chování. Tyto hodnoty a pravidla jsou vymezeny v Etickém kodexu OMV, jenž uznává a zohledňuje společenskou odpovědnost OMV a její odpovědnost k životnímu prostředí v rámci sféry vlivu skupiny OMV.

  • Iniciativa Global Compact

Společnost OMV se připojila k iniciativě OSN Global Compact (dále jen UNGC) a zavázala se tak k implementaci všech deseti zásad UNGC stran lidských práv, pracovních práv, životního prostředí a boje proti korupci. Etický kodex OMV stanovuje jasná pravidla chování v souladu s principy UNGC. Společnost OMV se těmito principy řídí v interních i externích interakcích a uplatňuje je rovněž v celé řadě politik a směrnic, jako jsou například směrnice OMV k etice podnikání.

  • Zásady iniciativy Global Compact, k jejichž dodržování se skupina OMV zavázala, jsou následující:

Zásada č. 1: Respektovat mezinárodně uznávaná lidská práva a podporovat jejich ochranu.
Zásada č. 2: Vyvarovat se jakékoli účasti společnosti na porušování lidských práv.
Zásada č. 3: Podporovat svobodu sdružování a respektovat právo na kolektivní vyjednávání.
Zásada č. 4: Odmítat veškeré formy nucené práce.
Zásada č. 5: Nevyužívat dětskou práci.
Zásada č. 6: Eliminovat jakoukoli diskriminaci v zaměstnání.
Zásada č. 7: Podporovat preventivní přístup k ochraně životního prostředí.
Zásada č. 8: Podnikat iniciativy k prosazování větší odpovědnosti k životnímu prostředí
Zásada č. 9: Podporovat rozvoj a zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí.
Zásada č. 10: Bojovat proti korupci ve všech jejích formách, včetně vydírání a přijímání úplatků.

  • Whistleblowing - Nenechávejte si porušení povinností compliance pro sebe

Společnost OMV zavedla politiku nulové tolerance vůči jakékoli formě nezákonného nebo neetického chování. Aby bylo zajištěno dodržování našich vysokých standardů v rámci celé organizace, zavedla společnost OMV spolehlivý kanál pro podávání zpráv - platformu Integrity - pro interní i externí zúčastněné strany.

Platforma Integrity umožňuje důvěrně a anonymně nahlásit potenciální pochybení. Všechna hlášení budou brána vážně, pečlivě posuzována a bude s nimi nakládáno jako s přísně důvěrnými informacemi. Ujišťujeme vás, že v důsledku oznámení nebudete nijak znevýhodněni.

Další informace naleznete na stránkách Platformy pro integritu.

Ústní oznámení můžete podat také telefonicky na čísle +420 770 183 131. 

Další informace o OMV´s Compliance Management  naleznete na adrese www.omv.com.

  • Nařízení a směrnice

Kromě samotného Etického kodexu OMV si skupina OMV navíc stanovila řadu dalších závazků na základě různých interních i externích norem. Soubory směrnic a norem skupiny OMV definují nařízení stran řízení udržitelnosti a etiky podnikání napříč celou skupinou. Některé divize a pobočky si nad jejich rámec navíc stanovily vlastní specifické směrnice a postupy.

Etický kódex, naše hodnoty (PDF, 3,6 MB)

  • Zpětný odběr akumulátorů

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a baterií_CZ (PDF, 258,2 KB)
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a baterií_EN (PDF, 218,1 KB)
Osvědčení o zpětném odběru elektrozařízení a baterií (PDF, 151,3 KB)

Vyhledávač olejů