Kontakt
Webové stránky OMV
Webové stránky OMV
OMV Websites
Skupina OMV www.omv.com Rakousko www.omv.at Bulharsko www.omv.bg Německo www.omv.de Maďarsko www.omv.hu Nový Zéland www.omv.nz Norsko www.omv.no Rumunsko www.omv.ro Srbsko www.omv.co.rs Rusko www.omv.ru Slovinsko www.omv.si Slovensko www.omv.sk Tunisko www.omv.tn Turecko www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com Rakousko www.omv-gas.at Německo www.omv-gas.de Maďarsko www.omv-gas.hu Nizozemsko www.omv-gas.nl
Borealis Websites
Borealis Websites www.borealisgroup.com
Zavřít

Všeobecné zásady ochrany osobních údajů OMV Česká republika, s.r.o.

Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, IČO: 48038687
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15408 
ve smyslu ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“) a prováděcího zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.

Společnost OMV Česká republika, s.r.o. se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, IČO: 48038687, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15408 (dále jako „OMV“, nebo „správce“ nebo „my“), je podnikatelským subjektem, který zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů údajů) a činí tak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“) a prováděcího zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jako „Zákon“).

Zpracování osobních údajů subjektů údajů věnujeme maximální pozornost s důrazem na předcházení neoprávněným zásahům do jejich soukromí, jakož i dodržování zásad zákonného zpracování, kdy jsme za tímto účelem přijali náležitá technická, organizační a personální opatření, pomocí kterých řádně zajišťujeme ochranu osobních údajů, včetně respektování základních práv, svobod a soukromí, a dodržování všech platných a účinných právních předpisů vztahujících se k ochraně údajů, včetně GDPR a Zákona.

Tyto Všeobecné zásady ochrany osobních údajů OMV Česká republika, s.r.o. (dále jen "Zásady ochrany OÚ") obsahují informace o zpracování osobních údajů fyzických osob ze strany OMV včetně práv s tímto zpracováním souvisejících. Proto si Zásady ochrany OÚ pečlivě přečtěte, abyste porozuměli našemu přístupu, způsobu a postupům při zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti.


Správcem osobních údajů je:

Obchodní název:    OMV Česká republika, s.r.o.
Sídlo:    Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, 
IČO:     48038687
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 15408 

Telefon: +420 261 392 111
E-mail: info.czech-republic@omv.com
Webová stránka: www.omv.cz 

Pověřenci pro ochranu osobních údajů společnosti OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, může subjekt údajů adresovat jakékoliv dotazy týkající se ochrany osobních údajů, a to písemně e mailem na adresu: privacy.cz@omv.com. Kontaktní osoba pověřence pro ochranu osobních údajů v České republice je členem nadnárodní Skupiny pro ochranu dat se sídlem na adrese Trabrennstraße 6-8, 1020 Vídeň.
 

Ochrana údajů je pro nás důležitá

Snažíme se respektovat vaše soukromí dodržováním všech platných zákonů a předpisů týkajících se ochrany dat, včetně Obecného nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679 (dále jen "GDPR").

Od 25. května 2018 vstoupilo v platnost Obecné nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679 (GDPR). Protože se snažíme chránit vaše osobní údaje, aktualizovali jsme naše zásady ochrany osobních údajů v souladu s požadavky GDPR. Zde naleznete aktualizované zásady ochrany osobních údajů, které obsahují informace týkající se zpracování vašich osobních údajů v tomto kontextu.

Na tomto odkazu můžete nalézt důležité informace týkající se práv, z nichž máte nárok, včetně práva na přístup, žádost o opravu nebo vymazání, požadavek na omezení zpracování, odnětí souhlasu, námitky, nepodléhání automatizovanému rozhodnutí, včetně profilování, přenositelnosti dat a právo podat stížnost orgánům pro ochranu údajů.

Žádost fyzické osoby
v souladu s Nařízením EU 2016/679 – Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve znění pozdějších předpisů

Vyhledávač čerpacích stanic

Vyhledávač olejů