Kontakt
Webové stránky OMV
Webové stránky OMV
OMV Websites
OMV www.omv.com/en Rakousko www.omv.at/de-at Bulharsko www.omv.bg/bg-bg Německo www.omv.de/de-de Maďarsko www.omv.hu/hu-hu Nový Zéland www.omv.nz/en-nz Norsko www.omv.no/no-no Rumunsko www.omv.ro/ro-ro Srbsko www.omv.co.rs/sr-rs Rusko www.omv.ru/ru-ru Slovinsko www.omv.si/sl-si Slovensko www.omv.sk/sk-sk Tunisko www.omv.tn/ar-tn Turecko www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae/en-ae
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com/ Rakousko www.omv-gas.at Německo www.omv-gas.de Maďarsko www.omv-gas.hu Nizozemsko www.omv-gas.nl
Borealis Websites
Borealis Websites www.borealisgroup.com/
Zavřít

Politika Cookies a zpracování osobních údajů na webu

Cookie je malé množství dat, o jejichž uložení na vašem počítači, mobilním terminálu nebo jiných elektronických zařízeních, z nichž uživatel prohlíží internet, požádá webová stránka váš prohlížeč pro usnadnění navigace uživatele na webových stránkách, pro provedení jistých funkcí a pro umožnění toho, aby si webové stránky "pamatovaly" po jistou dobu akce nebo preference uživatele.

Naše webové stránky využívají cookies pro následující účely:

 • a) k zapamatování akcí a obvyklých preferencí uživatelů;
 • b) k zajištění dobrého fungování webových stránek a ke zvýšení jejich výkonu;
 • c) k tomu, aby uživatelé mohli dokončit úkoly, aniž by museli znovu zadávat informace při prohlížení více stránek nebo při pozdější návštěvě našich webových stránek; a
 • d) pro cílenou online behaviorální reklamu související s něčím, co uživatel v minulosti hledal.

Cookies neužíváme pro jiné než zde uvedené účely.
 

Většina prohlížečů podporuje cookies, ale uživatelé si v nich mohou cookies zakázat a mohou je kdykoliv vymazat. Cookies můžete ovládat a/nebo mazat dle libosti. Můžete vymazat veškeré cookies, které již máte uloženy na svém počítači, a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, aby nemohly být ukládány. Pokud to však uděláte, budete muset ručně upravovat jisté preference pokaždé, když navštívíte webové stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

Cookies můžete zablokovat / deaktivovat v nastavení svého internetového prohlížeče. Pokud však v nastavení svého prohlížeče zablokujete veškeré cookies (včetně základních), je možné, že nebudete mít přístup k našim webovým stránkám nebo jejich části, protože tyto cookies mohou být naprosto nezbytné pro fungování webových stránek.

Více informací o cookies a jak je zablokovat / deaktivovat naleznete např. na níže uvedených stránkách:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
Opera: https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/
Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
MS Internet Explorer / Edge: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
Android: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=cs
 

Naprosto nezbytné cookies, které jsou potřebné pro fungování a provoz našich webových stránek. Mezi ně například patří cookies, které vám umožňují přihlásit se do zabezpečených částí našich webových stránek, potřebných pro správu systému nebo pro prevenci podvodných činností.
Analytické / výkonnostní cookies, které nám umožňují zjistit a spočítat počet návštěvníků a zjistit způsob navigace návštěvníků na našich webových stránkách. Tyto druhy cookies nám pomáhají usnadňovat navigaci uživatelů na našich webových stránkách, aby snadněji nalezli informace, které hledají.
Funkční cookies, které se používají k rozpoznání uživatelů při návratu na naše webové stránky. Tyto cookies přispívají k personalizaci obsahu našich webových stránek pro vás a k zapamatování vašich preferencí (například vaše volba jazyka či regionu).
Cílené a reklamní cookies, které nahrávají vaši návštěvu na našich webových stránkách, stránky, které jste navštívili, články, které jste si prohlíželi, a odkazy, které jste sledovali. Tyto cookies se používají k zobrazení reklamy na našich stránkách, která bude více odpovídat vašim zájmům, jež jsme zjistili na základě navštívených stránek/odkazů a článků, které jste četli.
Webové signály, které se obvykle používají ve spojení s cookies pro sledování emailu a označování stránek pro webovou analýzu.

Cookies třetích stran
Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. reklamních sítí a poskytovatelů externích služeb jako analýza provozu na webových stránkách) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách. Aktuálně platné informace o cookies třetích stran a/nebo přístupu třetích stran k údajům shromažďovaným cookies na našich webových stránkách jsou následující:

Pokud webové stránky aktuálně obsahují cookies řízené třetími stranami / umožňují přístup k údajům třetím stranám, musí být uvedeny v podobné tabulce jako nahoře, s uvedením informací o třetí straně, druhu cookies/názvu, účelu, deaktivaci, případných ostatních technických informacích.

Při zavedení nové cookie naší společností nebo třetí stranou na naše webové stránky o tom budete vždy informováni upozorněním na webových stránkách, včetně odkazu na tuto politiku, a dostanete zároveň možnost příslušnou cookie deaktivovat.

Cookies.pdf (PDF, 467,0 KB)

Společnost OMV Česká republika, s.r.o. se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, IČO: 48038687, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15408 jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek včetně údajů získaných prostřednictvím souborů cookies v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a prováděcího zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:

 • a) umožnění používání našich webových stránek uživatelům;
 • b) získávání informací o chování uživatelů a využití naší webové stránky pro účely reklamy a zlepšení uživatelské přívětivosti webových stránek.

Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:

 • a) Váš souhlas, který vyjadřujete používáním naší webové stránky (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);
 • b) náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); oprávněným zájmem je zajištění řádného provozu našich webových stránek, přičemž tento právní základ se použije zejména v případě naprosto nezbytných cookies.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

 • a) Identifikační, kontaktní údaje, a to zejména jméno a příjmení, adresa bydliště a e-mailový kontakt (pokud tyto informace vyplňujete např. v rámci formulářů obsažených na našich webových stránkách), IP adresa, uživatelské preference a pohyb na našich webových stránkách.

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:

 • a) orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkony kontroly a dozoru, zejména soudy, orgány činné v trestním nebo přestupkovém řízení, exekutoři, notáři;
 • b) naši smluvní partneři, a to zejména společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní, daňové poradenství, auditoři;
 • c) mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
Předávání osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání účelu jejich zpracování, nejvýše však 1 rok po Vaší návštěvě naší webové stránky, případně do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné a souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat.

Zdroj Vašich osobních údajů:
Osobní údaje o Vás jsou získány výlučně z údajů Vámi poskytnutých či získané prostřednictvím souborů cookies.

V rozsahu, v jakém zpracování osobních údajů není upraveno v této Politice Cookies (např. práva subjektu údajů) se obdobně uplatní dokument Všeobecné zásady ochrany osobních údajů OMV Česká republika, s.r.o. dostupný prostřednictví: www.omv.cz

Máte-li v souvislosti s používáním souborů cookie nebo se zpracováním osobních údajů na webu jakékoli dotazy, můžete se obrátit na náš email privacy.cz@omv.com

Změny této Politiky Cookies

Tuto Politiku Cookies můžeme dle potřeby upravit. Pokud se tak stane, budou změny zveřejněny na naší internetové stránce.
Poslední změna těchto této Politiky Cookies byla provedena dne 6. června 2019.

Vyhledávač čerpacích stanic

Vyhledávač olejů