Kontakt
Webové stránky OMV
Webové stránky OMV
OMV Websites
OMV www.omv.com/en Rakousko www.omv.at/de-at Bulharsko www.omv.bg/bg-bg Německo www.omv.de/de-de Maďarsko www.omv.hu/hu-hu Nový Zéland www.omv.nz/en-nz Norsko www.omv.no/no-no Rumunsko www.omv.ro/ro-ro Srbsko www.omv.co.rs/sr-rs Rusko www.omv.ru/ru-ru Slovinsko www.omv.si/sl-si Slovensko www.omv.sk/sk-sk Tunisko www.omv.tn/ar-tn Turecko www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae/en-ae
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com/ Rakousko www.omv-gas.at Německo www.omv-gas.de Maďarsko www.omv-gas.hu Nizozemsko www.omv-gas.nl
Borealis Websites
Borealis Websites www.borealisgroup.com/
Zavřít

Webové stránky a sociální sítě

V rámci provozování těchto internetových stránek dochází z naší strany ke shromažďování některých osobních údajů, které se mohou vztahovat ke konkrétním identifikovaným nebo identifikovatelným fyzickým osobám a které nám uživatelé těchto internetových stránek poskytují buď přímo, a to vyplněním příslušných formulářů (např. jméno, příjmení, doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo), nebo nepřímo navštívením našich internetových stránek (např. IP adresa, typ a verze prohlížeče atd.).

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:

 • a) umožnění používání webových stránek uživatelům;
 • b) získávání informací o chování uživatelů a využití webové stránky pro účely reklamy a zlepšení uživatelské přívětivosti webových stránek.

Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:

 • a) Váš souhlas, který vyjadřujete zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka v tzv. cookie liště, příp. později nastavením prohlížeče (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) – blíže ke cookies viz Zásady používání souborů cookies;
 • b) náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); oprávněným zájmem je zajištění řádného provozu našich webových stránek, přičemž tento právní základ se použije zejména v případě nezbytných cookies.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Identifikační, kontaktní údaje, a to zejména jméno a příjmení, adresa bydliště a e-mailová adresa (pokud tyto informace vyplňujete např. v rámci formulářů obsažených na našich webových stránkách) případně další informace, které poskytujete skrze formuláře na našich webových stránkách, IP adresa, typ a verze internetového prohlížeče, uživatelské preference a pohyb na našich webových stránkách.

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:

 • a) provozovatelé sociálních sítí či poskytovatelé cookies třetích stran – pokud jsou uvedeni dále v této kapitole 4 Zásad ochrany OÚ nebo v Zásadách používání souborů cookies;
 • b) orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkony kontroly a dozoru, zejména soudy, orgány činné v trestním nebo přestupkovém řízení, exekutoři, notáři;
 • c) naši smluvní partneři, a to zejména společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní, daňové poradenství, auditoři;
 • d) mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
Předávání osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání účelu jejich zpracování, nejvýše však 1 rok po Vaší návštěvě naší webové stránky – nestanoví-li dále tyto Zásady ochrany OÚ nebo Zásady používání souborů cookies něco jiného, případně do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné a souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat.

Zdroj Vašich osobních údajů:
Osobní údaje o Vás jsou získány výlučně z údajů Vámi poskytnutých či získané prostřednictvím souborů cookies.

Poskytnutí osobních údajů prostřednictvím vyplnění formulářů na našich webových stránkách je zcela dobrovolné. Podle povahy údajů a účelu poskytování údajů se však může stát, že v případě jejich neposkytnutí nebudeme moci vyhovět Vašemu požadavku.

Chceme být neustále ve spojení a sdílet s Vámi naše aktivity prostřednictvím profilů na sociálních sítích.

Profily na sociálních sítích spravované prostřednictvím naší mateřské společnosti

Prostřednictvím naší mateřské společnosti OMV Aktiengesellschaft můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje prostřednictvím profilů na sociálních sítích jako je Twitter, YouTube, Instagram a LinkedIn. Tyto sociální sítě jsou spravovány primárně společností OMV Aktiengesellschaft, jejíž zásady zpracování osobních údajů jsou dostupné na adrese https://www.omv.com/en/about-us/corporate-governance/data-protection.

Za účelem poskytování informací o aktivitách OMV široké veřejnosti používáme tlačítka pro sdílení na sociálních médiích různých provozovatelů uvedených výše. Za provozování těchto služeb způsobem odpovídajícím požadavkům právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů odpovídají jejich příslušní provozovatelé. OMV odpovídá pouze za shromažďování údajů a jejich předávání provozovateli zásuvného modulu (pluginu).

Naše webové stránky rovněž odkazují na naše profily na sociálních sítích, které mohou obsahovat fotografie a videa z různých námi pořádaných akcí.

Podrobnější informace o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů provozovatelem sociálních sítí, jakož i o Vašich právech a možnostech změnit nastavení ochrany soukromí:

 • Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě Twitter: https://twitter.com/privacy
 • Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=cs
 • Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
 • Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?lang=cs
 • Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy 

Profily na sociálních sítích, které spravujeme sami
OMV mimoto spravuje profil a fanouškovskou stránku na Facebooku. Na základě rozsudku Soudního dvora EU (SDEU, 5. 6. 2018, C-210/16) je OMV, jakožto správce stránky, společně se společností Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“), společným správcem osobních údajů ve vztahu k příslušné fanouškovské stránce OMV. Z tohoto důvodu byla mezi společnostmi Facebook a OMV uzavřena dohoda o společném správcovství ve znění připraveném společností Facebook, která upravuje příslušné povinnosti vyplývající z GDPR.

Bližší informace o zpracování osobních údajů na sociální síti Facebook jsou dostupné na: http://www.facebook.com/policy.php

Pokud jde o fanouškovskou stránku, Facebook poskytuje statistiky týkající se návštěvníků a v anonymizované podobě je předává provozovateli fanouškovské stránky. Facebook prostřednictvím ukládání souborů cookie do počítače nebo jiného zařízení s připojením k internetu, z kterého je prováděn přístup na fanouškovskou stránku, shromažďuje následující osobní údaje bez ohledu na skutečnost, zda máte na Facebooku profil či nikoli: věk, pohlaví, lokalita, jazyk, okamžik přístupu, „lajkování“ účtu a příspěvku.

OMV má přístup k informacím o tom, kdo a kdy interagoval s jakým příspěvkem na fanouškovské stránce OMV či sám vložil vlastní příspěvek.

OMV na svých internetových stránkách používá Facebook Pixel pro účely analyzování, optimalizace a hospodárného provozu naší přítomnosti online. Facebook Pixel společnosti Facebook umožňuje určit návštěvníky internetových stránek společnosti OMV jako cílovou skupinu pro reklamu, tzv. „Facebook-Ads“. S cílem zobrazovat Facebook-Ads pouze těm uživatelům Facebooku, kteří se zajímají o naši přítomnost v online prostoru nebo vykazují určité charakteristiky, např. zájem o konkrétní témata či produkty, které jsou určené navštívenými internetovými stránkami, předává OMV tyto charakteristiky společnosti Facebook (tzv. „Custom Audiences“). Používáním funkce Facebook-Pixel společnost OMV zajišťuje, že reklamy Facebook-Ads odpovídají potenciálním zájmům uživatele a neobtěžují jej. Facebook umožňuje OMV přístup k analýzám Facebook-Ads týkajícím se statistik a provádění průzkumu trhu. Děje se tak např. analyzováním toho, zda byl uživatel na internetové stránky OMV přesměrován po poklepání na reklamu Facebook-Ad.

Proti shromažďování a používání Vašich osobních údajů pro účely zobrazování reklam Facebook-Ads můžete kdykoli vznést námitku:
(https://www.facebook.com/help/568137493302217)

Likeovací tlačítka a tzv. share buttons
Tzv. share button neboli tlačítko pro sdílení je automaticky integrované tlačítko, které obsahuje odkaz na danou službu a aktivuje se poklepáním.

Tato tlačítka pro sdílení jsou integrována pro Facebook, WhatsApp, Twitter a LinkedIn s využitím tzv. řešení dvojího poklepání. Tím je zajištěn vyšší standard ochrany osobních údajů, neboť k předání údajů provozovatelům sociálních sítí dojde až okamžikem poklepání na příslušné tlačítko a poskytnutím přihlašovacích údajů uživatelem za účelem sdílení příspěvku, nebo pokud je již uživatel v okamžiku poklepání na dané tlačítko přihlášen.

OMV používá širokou škálu nástrojů poskytovaných společností Google Ireland Limited, se sídlem Barrow Street, Dublin 4, Irsko, která rovněž zpracovává osobní údaje pro společnost OMV na základě čl. 28 GDPR. Údaje shromážděné společností Google jsou následně pro společnost OMV vyhodnocovány za účelem analýzy toho, jak jsou naše internetové stránky používány. Podle společnosti Google není Vaše (anonymizovaná) IP adresa předaná Vaším prohlížečem sloučena s ostatními údaji Google (ke sloučení může dojít pouze v případě, že IP adresa není předána anonymně a Vy jste přihlášeni ke svému účtu Google).

Nástroj Google Analytics je na internetových stránkách OMV používán k vyhodnocování používání našich internetových stránek a k optimalizaci naší přítomnosti v online prostoru. Pro tyto účely používá společnost Google soubory cookie. Informace generované soubory cookie o používání internetových stránek, např. typ/verze prohlížeče, operační systém, dříve navštívené stránky, IP adresa, doba požadavku na server, jsou obvykle předávány na server společnosti Google, kde jsou uloženy a uchovávány.

Nástroj Google Tag Manager se používá jako nástroj pro správu měřicích kódů internetových stránek na dashboardu. Měřicí kódy (tzv. tagy) se používají pro sledování v online marketingu. Samotný Tag Manager je doménou bez souborů cookie a nezpracovává žádné osobní údaje, jelikož je využíván výlučně ke spravování jiných Google Marketing služeb v rámci našich online nabídek. Tag Manager zajišťuje aktivování dalších tagů, které již osobní údaje shromažďovat mohou. Tag Manager však k těmto údajům nemá přístup. V případě, že došlo k deaktivaci na úrovni domény či souboru cookie, platí deaktivace pro všechny měřicí kódy implementované prostřednictvím nástroje Tag Manager.

Nástroj Google reCAPTCHA je z důvodů zabezpečení našich internetových stránek využíván k vyhodnocení toho, zda jste člověk a nikoli robot či jiný spamovací software. Google toto posuzuje na základě následujících údajů: IP adresa koncového zařízení, Vámi navštívená internetová stránka, na které je nástroj reCAPTCHA integrován, datum a doba trvání návštěvy, prohlížeč, operační systém, datum, jazykové nastavení, objekty Java script a Google účet v případě, že takovým účtem disponujete a jste k němu v okamžiku návštěvy našich stránek přihlášeni, pohyb ukazovátka myši přes pole reCAPTCHA.

Nástroj Google Doubleclick se používá pro účely analyzování, optimalizace a hospodárného provozu našich online nabídek zobrazováním reklam na vícero internetových stránkách. Toto se děje s využitím pseudonymního identifikačního čísla (pID), které je přiřazeno Vašemu prohlížeči. Toto číslo pID dané službě umožňuje rozpoznat, které reklamy již byly na Vašem zařízení zobrazeny a které reklamy jste zhlédli. Soubory cookie používané pro tyto účely neobsahují žádné osobní údaje.

Nástroj Google Fonts se používá z toho důvodu, že jsou tyto fonty optimalizovány pro internet a šetří objem dat. Tím se zkracuje doba načítání internetových stránek a je zajištěn konzistentní vzhled na všech koncových zařízeních a v běžně používaných prohlížečích. V rámci používání nástroje Google Fonts jsou společnosti Google předávány následující informace: Vaše IP adresa, jazykové nastavení, rozlišení obrazovky a typ prohlížeče. Není zcela zřejmé, zda jsou i tyto údaje uchovávány. Nehledě na tuto nejistotu je společnost Google schopna hodnotit oblíbenost fontů na základě shromažďovaných údajů o užívání. Výsledky jsou zveřejňovány na interních analytických stránkách společnosti Google, např. Google Analytics.
 

Informace o Vaší osobě, které nám poskytujete jakožto uživatel našich internetových stránek, shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie, aby byly naše internetové stránky přátelštější pro uživatele, efektivnější a bezpečnější. Tyto informace zahrnují Vaši IP adresu (anonymizovanou), typ prohlížeče, jazykové nastavení, operační systém, druh koncového zařízení, název domény, hostitele domény, datum a čas.

Více informací o používání souborů cookie na těchto internetových stránkách a o jejich účelu, jakož i o Vašich možnostech kontroly či blokování těchto souborů, naleznete v našem Cookie banneru a v Zásadách používání souborů cookie.

V rozsahu, v němž Politika Cookies toto zpracování neupravuje, se uplatní tyto Zásady ochrany OÚ.

V rámci hostingu našich internetových stránek jsou uchovávány všechny údaje související s jejich provozováním. Je to nezbytné, aby bylo provozování těchto stránek možné. Všechny tyto údaje jsou tedy zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem optimalizace našich internetových stránek.

Z technických důvodů, a zejména za účelem zajištění fungující a bezpečné přítomnosti na internetu, zpracováváme technicky nezbytné údaje týkající se přístupů na naše internetové stránky, a to v rámci tzv. souborů serverového protokolu. Tyto soubory nám Váš prohlížeč předává automaticky.

Protokolují se následující údaje:

 • Navštívené internetové stránky
 • Typ a verze prohlížeče
 • Operační systém
 • Internetové stránky, které jste navštívili před vstupem na naše stránky
 • Hostitelský název přiřazený připojujícím se počítačům
 • Čas požadavku na server
 • Objem odeslaných dat

Tyto údaje nejsou spojeny s konkrétní fyzickou osobou a jsou používány pouze pro vyhodnocování a vylepšování našich internetových stránek. Tyto údaje jsou předávány výhradně našemu internetovému poskytovateli. Nedochází k propojování či agregování těchto údajů s údaji z jiných zdrojů. Pro případ, že jsou naše internetové stránky používány protiprávně, si vyhrazujeme právo tyto údaje následně prověřit. Zpracování těchto údajů je založeno na našich oprávněných zájmech ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem zajištění technicky bezchybné prezentace a optimalizace našich internetových stránek.

Po splnění účelu jsou údaje vymazány, obvykle v řádu dnů, pokud není důvod k jejich dalšímu uchovávání jako důkazního prostředku. V takovém případě budou údaje uchovávány do konečného vyřešení předmětné záležitosti.
 

Vyhledávač čerpacích stanic

Vyhledávač olejů