Kontakt Skupina OMV

Logout
Webové stránky OMV
Zavřít
Image Velkoobchod OMV Card FA muž žena má v ruke kartu

Každý měsíc kompletní přehled

OMV Card Vás podporuje také při vyhodnocování pohonných hmot Vašeho vozového parku pomocí praktického seznamu položek. Seznam je součástí čtyřdílného vyúčtování Vašich transakcí, které dostanete jednou za měsíc nebo na přání dvakrát měsíčně. V seznamu položek jsou uvedeny všechny produkty a služby, které byly uhrazeny OMV kartou. Na přání může být každá karta přiřazená k určitému nákladovému středisku. Pro získání ještě podrobnějšího přehledu o Vašich kartách můžeme Vaši kartu zakódovat tak, aby při placení musel být zadán stav tachometru tankovaného vozidla a/nebo identifikace řidiče.

Výhody čtyřdílného vyúčtování

 • Souhrnná faktura obsahuje služby podle země. Celková suma za zemi je přepočtena do měny země, ve které byly karty vystaveny.
 • Národní faktura se skládá ze všech transakcí v zemi vydání karty.
 • Mezinárodní přehled se skládá z dodávek jedné země na jedné faktuře nebo dobropisu v měně dodavatelské země – důležité pro refundaci DPH.
 • "Reverse charge" faktura je vystavena v případě úhrady služeb podléhající EU direktivě 2008/8/EC ("reverse charge" služby), které byly hrazeny OMV kartou; může obsahovat transakce z několika zemí.

Na požádání Vám můžeme e-mailem zasílat rychlé, jednoduché a k životnímu prostředí šetrné faktury v elektronické formě, což by pro Vás znamenalo výraznou úsporu času i nákladů.
Vzor: Souhrná faktura, (PDF, 12,7 KB)
Vzor: Národní faktura, (PDF, 15,8 KB)
Vzor: Medzinárodní přehled, (PDF, 46,1 KB)
Vzor: Reverse charge faktura, (PDF, 6,9 KB)
Vzor: Přehled transakcí, (PDF, 15,7 KB)

Jednoduše, rychle a s ohledem na životní prostředí

E-fakturace je jednoduchý, rychlý a šetrný způsob, jak spravovat Vaše účetnictví. Získáte jednotný standard pro všechny národní a mezinárodní účty. Své elektronické faktury budete dostávat jako obvykle, budou splňovat všechny právní požadavky na mezinárodní refundaci DPH a spotřební daně, budou šetřit čas, budou rychlejší a šetrné k životnímu prostředí.

Můžete si vybrat ze dvou možností

 • OMV Fleet Online Services: e-faktury můžete jednoduše a bezpečně stahovat ze svého OMV Fleet Online Services účtu. Když bude Vaše elektronická faktura k dispozici, pošleme Vám e-mail s přímým linkem na její stažení.
 • E-mailová služba: Vaše e-faktury Vám budou jednoduše a bezpečně zasílány e-mailem na Vaši preferovanou e-mailovou adresu.

Přehled Vašich výhod

 • Rychlá: E-faktury lze jednoduše zasílat e-mailem. Budou doručeny dříve a mohou být zpracovány rychleji. 
 • Bezpečná: Naše e-faktury jsou zabezpečeny elektronickým podpisem a splňují nejvyšší standardy bezpečnosti, takže je nelze falšovat. 
 • Šetrná k životnímu prostředí: Protože neexistuje důvod, proč by se e-faktury měly tisknout nebo zasílat poštou, pomáháme tak šetřit naše životní prostředí.
 • Jednoduchá: Nevyžaduje žádný nový software na prohlížení Vašich faktur. Zúčtování proběhne tak jako vždy, faktura je rozčleněna podle zemí, aby refundace DPH a spotřební daně byla co nejjednodušší.
 • Praktická: E-faktury jsou archivovány v digitální formě, což znamená, že fyzická archivace a komplexní úložné systémy už nejsou zapotřebí.

Máte nějaké otázky nebo si přejete více informací? Kontaktujte nás prosím na telefonním čísle  +420 261 392 153 nebo e-mailem na karty.podporazakaznikum@omv.com.
 

Návod k ověřování digitálně podepsané elektronické faktury (PDF, 2,9 MB)

Net Invoicing – Snadná a spolehlivá cesta k vyšší likviditě

S OMV Card máte možnost využít také službu refundace DPH ze zahraničních transakcí. Při použití Net Invoicing přes OMV se můžete spolehnout na bezpečný převod peněz na Váš účet – a to ještě před termínem splatnosti faktury za palivo.

Společně s naším partnerem FDE – specialistou na proces vracení DPH – Vám nabízíme komplexní sadu řešení šitou na míru potřebám Vaší společnosti. Ve své společnosti tak dosáhnete efektivnějšího průběhu finančních toků a vyšší likvidity.

Nabízíme vám tři různé druhy refundace

 • Standardní vratka DPH: Peníze Vám budou převedeny na účet po kontrole originálů Vašich faktur daňovým prostředníkem a následným zpracováním daňovým úředníkem.
 • Net Invoicing: DPH Vám bude vrácena do 6 dní od doručení originálních faktur daňovému prostředníkovi.
 • Vrácení spotřební daně: Jako dopravní společnost můžete navíc žádat zpět část spotřební daně v Belgii, Maďarsku, Francii, Itálii a Slovinsku (pro členské země EU).

Reverse Charge: Vliv EU direktivy 2008/8/EC

Nařízení týkající se vyúčtování DPH při poskytování služeb spojených s movitými objekty mezi business-to-business (B2B) subjekty a některými dalšími službami poukazuje na skutečnost, že služby jsou zdaňovány v místě sídla zákazníka. Příslušnost k DPH (v členském státě zákazníka) se přenáší z dodavatele na zákazníka, pokud je dodavatel rezidentem v jiné zemi. Reverse charge je termín, který označuje tento přesun v příslušnosti v rámci DPH, tzv. přenesení daňové povinnosti.

Seznam služeb, které jsou touto změnou dotčeny v rámci karetních transakcí a které jsou předmětem reverse charge, je uveden níže a tyto budou dále nazývány  “reverse charge služby”:

 • mytí a čištění vozidla / ostatní služby spojené s mytím vozidla,
 • výměna motorového a převodového oleje,
 • údržba a kontrola vozidla,
 • služby spojené s použitím vozidla / poplatky,
 • kombinovaná doprava (ROLA),
 • odtah vozidla / oprava vozidla / výměna pneumatik,
 • trajektová přeprava vozidla,
 • poplatky za použití tunelů.

Všechny výše vyjmenované služby placené OMV kartou, které  byly realizovány v zahraničí nebo na domácím území u čerpacích stanic Routex partnerů, jsou předmětem reverse charge a jsou vyúčtovány na samostatné faktuře.

Zkontrolujte si prosím faktury a kontaktujte naše kartové oddělení, pokud:

 • DPH identifikační číslo na Vaší faktuře není správné,
 • Vaše společnost má platné DPH identifikační číslo, které není uvedeno na faktuře.

Otázky a odpovědi týkající se reverse charge (PDF, 66,7 KB)

Vyhledávač olejů