Kontakt Skupina OMV

Logout
Webové stránky OMV
Zavřít
Image Velkoobchod OMV Card Mýto muž v aute drží kartu

Bezhotovostně přes všechny mýtné brány

Palivová karta OMV Card s funkcí ROUTEX vám může pomoci při placení mýtných poplatků v celé Evropě. Ať už jde o dálniční známku pro osobní vozidla, nebo palubní jednotku pro těžká vozidla, palivová karta OMV Card nabízí celou řadu možností.

Naše mýtné služby pokrývají většinu Evropy – od Atlantiku až k Černému moři. Fakturace je transparentní a detailní, platby za mýto jsou zahrnuty ve faktuře za OMV Card, roztříděné podle zemí a služeb.

V případě jakýchkoli dotazů nebo objednání mýtných služeb, kontaktujte prosím naše Kartové oddělení na čísle +420 261 392 153 nebo prostřednictvím e-mailu na karty.podporazakaznikum@omv.com, anebo se obraťte na svého obchodního zástupce OMV.

Image Velkoobchod OMV Card Mýto label

Dne 1. července 2024 se v Německu zavádí povinnost úhrady mýtného pro vozidla nad 3,5 tuny.
Více informací v části „Mýtné v Německu“

Zavedení mýtného založeného na emisích CO2 v České republice
Více informací v části „Mýtné v Česku“

Přehled mýtných služeb OMV najdete níže rozdělený podle jednotlivých zemí.

Image Velkoobchod OMV Card Mýto EETS SmartPass truck

Vaše mezinárodní řešení pro úhradu mýtných poplatků napříč celou Evropou s pomocí technologie EETS

OMV SmartPass vám nabízí SMART řešení pro úhradu mýta pro těžká vozidla s využitím technologie EETS (European Electronic Toll Service). Palubní jednotka OMV SmartPass zjednodušuje správu různých mýtných systémů napříč Evropou. Je propojená s vaší OMV Card a nahrazuje několik mýtných jednotek pouze jednou, čím se snižuje náročnost mýtných plateb i administrativy.

Přehled vašich výhod

 • Nejmodernější technologie EETS pro elektronický systém výběru mýta v Evropě
 • Jedna palubní jednotka pro více zemí (zahrnuje země vyznačené na mapě)
 • Jednoduchá instalace a ovládání pomocí displeje
 • Automatická aktualizace na dálku pro dostupné země bez nutnosti výměny palubní jednotky
 • Mýtné služby na míru pro každé vozidlo
 • Transparentní zúčtování a fakturace prostřednictvím palivové karty OMV Card
 • Přehled o údajích a transakcích na palubních jednotkách prostřednictvím zákaznického portálu
 • Neustálé rozšiřování služeb a zemí

Klikněte sem, abyste viděli, pro které země je OMV SmartPass dostupný.

Máte zájem o OMV SmartPass? Stačí nezávazně vyplnit tento formulář a my pro vás připravíme individuální nabídku.

Image Velkoobchod OMV Card Mýto EETS svet s OMV Card

Palubní jednotku OMV Smart Toll Europe s technologií EETS (European Electronic Toll Service) lze použít pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny v Rakousku, Bulharsku a Maďarsku.

Image Velkoobchod OMV Card Mýto Belgicko

Vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tun v Belgii mýtné neplatí.

Vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny

U všech vozidel s celkovou hmotností nad 3,5 tuny se v Belgii pro vybírání mýtného používá satelitem podporovaný systém Viapass se samostatnou palubní jednotkou pro všechna vozidla a SPZ.

Tarif za kilometr závisí na hmotnosti vozidla, na typu silnice a na emisní třídě.

V Belgii existují tři regionální oblasti s vybíráním mýtného: vlámský region, bruselský region a valonský region. Každý z těchto regionů si nezávisle stanovuje výši mýtného.

Přehled všech mýtných produktů pro západní a střední Evropu

Image Velkoobchod OMV Card Mýto mýtne jednotky tabuľka

Důležité odkazy:

Image Velkoobchod OMV Card Mýto Bulharsko

Vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tuny

Všechna vozidla do 3,5 tuny, která používají zpoplatněné dálnice a silniční úseky, musejí mít zakoupenou e-známku. K dispozici jsou roční, čtvrtletní, měsíční, týdenní a víkendové e-známky.

Vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny

Systém elektronického výběru mýtného na základě ujeté vzdálenosti se vztahuje na vozidla nad 3,5 tuny (na těžká nákladní vozidla a autobusy) a je možné ho uhradit prostřednictvím tzv. „route pass“ tiketu, tj. jednorázové známky platné pro určitou trasu, nebo automaticky prostřednictvím palubní jednotky. Držitelé palivové karty OMV Card si mohou zakoupit route pass na všech čerpacích stanicích OMV v Bulharsku a na některých čerpacích stanicích v Srbsku. Route pass je platný 24 hodin od okamžiku jeho aktivace. Cena závisí na typu vozidla, nejvyšší povolené hmotnosti, emisní třídě (EURO), celkovém počtu náprav a kategorii pozemní komunikace. Dobít si své palubní jednotky na všech čerpacích stanicích OMV v Bulharsku a na některých čerpacích stanicích v Srbsku si mohou pouze držitelé palivové karty se sídlem v Bulharsku. 

Důležité odkazy:

Image Velkoobchod OMV Card Mýto Česko

V České republice se vyžaduje e-známka pro všechna vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tuny, která využívají dálnice a rychlostní komunikace. Litujeme, ale e-známky momentálně nelze zakoupit na čerpacích stanicích OMV, ani na jiných prodejních místech s použitím palivové karty OMV Card.

Vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny

Český mýtný systém zpoplatňuje vozidla nad 3,5 tuny užívající dálnice a rychlostní komunikace automaticky využitím palubní jednotky jak v pre-pay, tak v post-pay režimu.

Tarif za mýtné se stanovuje na základě hmotnosti vozidla, počtu náprav, EURO emisní třídy a emisní třídy CO2

Mýtné založené na emisích CO2 bylo zavedeno v České republice dne 1. března 2024

CzechToll původně zařadil všechna vozidla do emisní třídy CO2 1, do které dle jejich odhadů patří přes 90 % vozidel. Provozovatelům vozidel s datem první registrace vozidla po 1. červenci 2019 doporučujeme zkontrolovat si dokumentaci vozidla od výrobce (COC – prohlášení o shodě, CIF – soubor s informacemi o zákazníkovi) a ověřit si, zda mají nárok na lepší emisní třídu CO2 s nižší mýtnou sazbou pomocí vyhledávače emisní třídy CO2 na mytocz.eu/sk/kalkulace-co2 .

Pokud požadujete zařazení vozidla do emisní třídy CO2 vyšší než 1, připravte si potřebné údaje o vozidle a doklady (zejména COC a CIF) a předložte je  CzechToll:

Případně, pokud je vaše palubní jednotka CzechToll zaregistrována prostřednictvím vaší palivové karty OMV Card v režimu post-pay, můžete požadované údaje zaslat nám a my se postaráme o jejich předložení CzechToll. Za tímto účelem prosím vyplňte přiložený Excel súbor a zašlete ho spolu s dokumenty od vozidla (COC a CIF za každé vozidlo) e-mailem na karty.podporazakaznikum@omv.com.

Upozorňujeme, že povinností provozovatele vozidla je poskytnout správné údaje o vozidle a doklady, na jejichž základě CzechToll (MytoCZ) určí emisní třídu CO2 konkrétního vozidla. OMV nepřebírá odpovědnost za nesprávné údaje, resp. dokumenty ani za nesprávné určení emisní třídy CO2.

Další informace o mýtném na základě emisí CO2 najdete na stránce českého provozovatele mýtného systému CzechToll (MytoCZ). 

Důležité odkazy:

Image Velkoobchod OMV Card Mýto Dánsko Luxembursko NL, SE

Eurovignette je e-známka pro vozidla s celkovou hmotností nad 12 tun (kromě autobusů) požadovaná v Dánsku, Lucembursku, Nizozemsku a ve Švédsku. Budete tedy potřebovat pouze jednu platnou známku Eurovignette, přestože budete projíždět přes vícero z těchto zemí.

Důležité odkazy:

Image Velkoobchod OMV Card Mýto Francúzsko

Vozidla do celkové hmotnosti 3,5 tun a výšky pod 3 metry platí dálniční poplatky buď před vstupem nebo při opouštění dálnice na mýtnicicích. Poplatky je také možné hradit prostřednictvím palubní jednotky s názvem Liber-t.

Vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny

Pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny nebo vyšších než 3 metry se ve Francii mýtné účtuje prostřednictvím palubní jednotky zvané TIS PL. Tuto palubní jednotku lze použít také pro tunel Liefkenshoek v Belgii a dálnicí A4 v Polsku.

Tarif za mýtné závisí na výšce vozidla, na hmotnosti a počtu náprav.

Telepass EU

Telepass EU Vám dává možnost jednoduché úhrady mýtného pouze s jedním mýtným zařízením pro Itálii, Francii, Španělsko, Portugalsko, část Belgie (tunel Liefkenshoek) a Polsko (úsek dálnice A4 mezi Krakovem a Katovicemi). Řidičům, kteří často překračují hranice v jihozápadní Evropě, se s Telepassem EU sníží náklady a zjednoduší administrativa. 

Pro více informací nebo registraci Telepassu EU navštivte https://omv.tolltickets.com

Přehled všech mýtných produktů pro západní a střední Evropu

Image Velkoobchod OMV Card Mýto mýtne jednotky tabuľka

Důležité odkazy:

Image Velkoobchod OMV Card Mýto Taliansko

V Itálii lze mýtné uhradit za všechny typy vozidel prostřednictvím palubních jednotek Telepass.

Držitel palivové karty může za mýtné zaplatit těmito způsoby

 • TELEPASS Low End– toto malé zařízení se může používat k elektronické úhradě pro všechny typy vozidel. Systém Telepass Low End je vázán na jedno vozidlo, a proto potřebujete ke své registraci státní poznávací značku. Na mýtnicích jsou speciální Telepass pruhy, kterými můžete projet bez zastavení.
 • Telepass EU – tuto palubní jednotku můžete jednoduše použít k úhradě mýtných poplatků v Itálii, Francii, Španělsku, Portugalsku, na dálnici A4 v Polsku na úseku mezi Krakovem a Katovicemi a na průjezd tunelem Liefkenshoek v Belgii. Zejména ti řidiči, kteří často přejíždějí hranice v jihozápadní Evropě, mohou s Telepassem EU využít výhod snížení nákladů a jednodušší administrativy. 

Telepass EU si můžete objednat také bez využívání mýtného ve Španělsku a Portugalsku.

Více informací o palubních jednotkách Telepass a jejich registraci najdete na https://omv.tolltickets.com

Od 1. 2. 2021 VIAcards už není v platnosti ani k dispozici.

Přehled všech mýtných produktů pro západní a střední Evropu

Image Velkoobchod OMV Card Mýto mýtne jednotky tabuľka

Image Velkoobchod OMV Card Mýto Maďarsko

V Maďarsku jsou pro vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tun i pro autobusy k dispozici dva odlišné typy elektronických dálničních známek:

 • Regionální e-známka - platná po dobu jednoho kalendářního roku a pro daný region.
 • Národní e-známka - platná po dobu jednoho kalendářního roku, jeden měsíc nebo 10 dní.

Vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny

Všechna vozidla nad 3,5 tuny (kromě autobusů) podléhají v Maďarsku mýtným poplatkům, jež lze uhradit:

 • zakoupením jednorázového úsekového lístku,
 • zakoupením a nabitím palubní jednotky.

Držitel palivové karty OMV Card může využít obou uvedených způsobů. Kredit na palubní jednotku je možné nabít na všech čerpacích stanicích OMV v Maďarsku nebo na ostatních prodejních místech NUSZ v Maďarsku, Rakousku, Rumunsku a na Slovensku. (Seznam čerpacích stanic OMV a prodejních míst NUSZ najdete v odkazu níže.)

Tarif za mýtné závisí na ujeté vzdálenosti, typu vozidla, počtu náprav a emisní třídě.

Důležité odkazy:

Image Velkoobchod OMV Card Mýto Moldavsko

Všechna vozidla projíždějící touto zemí, která nejsou registrována v Moldavsku, včetně osobních aut, autobusů a nákladních vozidel, musejí mít e-známku. e-známku lze uhradit palivovou kartou OMV Card na čerpacích stanicích Petrom v Moldavsku. V závislosti na typu vozidla jsou k dispozici e-známky, jež mají platnost 7, 14, 30, 90 nebo 180 dní anebo jeden rok. 

Image Velkoobchod OMV Card Mýto Nemecko

U vozidel s celkovou hmotností do 7,5 tuny se v Německu do 30. 6. 2024 mýtné neplatí.

Od 1. července 2024 se v Německu zavádí povinné mýtné pro vozidla s největší přípustnou celkovou hmotností (pole F.1 v osvědčení o registraci vozidla) nad 3,5 tuny, která nahradí současnou povinnost platby mýtného, jež se vztahuje na vozidla nad 7,5 tuny.

Abyste se připravili na platby mýtného za vaše vozidlo, které bude od 1. července podléhat německému mýtu, můžete zvážit následující alternativy prostřednictvím OMV:

1.a) OMV SmartPass (post-pay)
OMV SmartPass je nejvhodnějším řešením, pokud vaše vozidlo využívá mýtné sítě v různých zemích, protože tato jediná palubní jednotka EETS (European Electronic Toll Service) se může použít k úhradě mýtných poplatků ve 14 zemích u vozidel nad 3,5 tuny: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko. Vedle uvedených zemí bude služba OMV SmartPass zavedena také v následujících státech: Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko.

Pokud vaše vozidlo používá palubní jednotku OMV SmartPass v některé z výše uvedených zemí, lze ji jednoduše aktivovat i pro Německo, aby se zabezpečila také platba německého mýta, ať už vozidlo do Německa jezdí často, nebo jen příležitostně.

Máte-li zájem o správu plateb mýtného prostřednictvím OMV SmartPass, kontaktujte naše Kartové oddělení OMV anebo se obraťte na svého obchodního zástupce OMV.

1.b) Palubní jednotka Toll Collect (post-pay)
Pokud vaše vozidlo podléhá platbě mýtného pouze v Německu, můžete se rozhodnout pro používání palubní jednotky Toll Collect. Pokud ji chcete získat, musíte nejprve zaregistrovat svou společnost a zvolit si „OMV“ jako způsob platby na portálu Toll Collect. Zaregistrujte svůj vůz na tomto portálu, abyste následně mohli získat palubní jednotku Toll Collect od servisního partnera Toll Collect. Po zaregistrování vám můžeme zprostředkovat nainstalování palubní jednotky od partnerů Toll Collect.

Více informací o postupu při registraci najdete na webové stránce společnosti Toll Collect.

1.c) Manuální platba mýtného (pre-pay)
Manuální platbu mýtného můžete upřednostnit, pokud německou mýtnou síť využíváte pouze příležitostně. Pomocí funkce „Route log-on“ na webové stránce Toll Collect nebo prostřednictvím mobilní aplikace Toll Collect – Mauteinbuchung můžete zadat údaje o vašem vozidle a trasu a platbu ukončit kartou OMV Card.

Tarif za mýtné se v Německu určuje na základě hmotnosti vozidla, EURO emisní třídy, emisní třídy CO2, počtu náprav a délky zpoplatněného úseku. 

Důležité odkazy:

Image Velkoobchod OMV Card Mýto Poľsko

Úhrada mýtného za jízdu po dálnicích v Polsku se liší v závislosti na konkrétním úseku, ale také na celkové hmotnosti vozidla.

Dálnice A4 (úsek mezi Krakovem a Katovicemi): 

Pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny lze pro jízdu na zpoplatněné části dálnice použít palubní jednotky TIS-PL1, TIS-PL2 a Telepass EU. Tyto palubní jednotky je možné využít také na platbu mýtného v jiných zemích. Jejich přehled najdete v tabulce níže.

Přehled všech mýtných produktů pro západní a střední Evropu

Image Velkoobchod OMV Card Mýto mýtne jednotky tabuľka

Na dálnicích A1 (Rusocin – Nowe Marzy), A2 (Konin–Swiecko) a A4 (Krakov–Katovice) lze palivovou kartu OMV Card použít pro všechna vozidla.

Image Velkoobchod OMV Card Mýto Portugalsko

V Portugalsku podléhají platbě mýtného všechna vozidla. Tarif za mýtné závisí na typu vozidla, počtu náprav a výšce první nápravy vozidla.

Mýtné může být zaplaceno buď v hotovosti, nebo automaticky prostřednictvím palubní jednotky ViaVerde.

Telepass EU

Telepass EU Vám dává možnost jednoduché úhrady mýtného pouze s jedním mýtným zařízením pro Itálii, Francii, Španělsko, Portugalsko, část Belgie (tunel Liefkenshoek) a Polsko (úsek dálnice A4 mezi Krakovem a Katovicemi). Řidičům, kteří často překračují hranice v jihozápadní Evropě, se s Telepassem EU sníží náklady a zjednoduší administrativa.

Pro více informací nebo registraci Telepassu EU navštivte https://omv.tolltickets.com

Přehled všech mýtných produktů pro západní a střední Evropu

Image Velkoobchod OMV Card Mýto mýtne jednotky tabuľka

Důležité odkazy:

Image Velkoobchod OMV Card Mýto Rakúsko

V Rakousku jsou u všech vozidel s celkovou hmotností do 3,5 tun vyžadovány na dálnicích a rychlostních komunikacích dálniční známky. Papírovou nebo elektronickou dálniční známku si můžete zakoupit prostřednictvím palivové karty OMV Card s funkcí ROUTEX na všech čerpacích stanicích OMV.

Vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny

Pro nákladní vozidla a autobusy s celkovou hmotností nad 3,5 tuny platí na dálnicích a rychlostních komunikacích systém placení mýtného "GO Maut" s palubní jednotkou "GO-Box", jehož výše závisí na počtu ujetých kilometrů.

Tarify za mýtné pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny závisí na ujeté vzdálenosti, počtu náprav a na emisní třídě.

Kromě toho se na následujících silničních úsecích platí speciální mýtné, které se vztahuje na všechna vozidla:

 • A9 - Pyhrnská dálnice: Bosrucký tunel, Gleinalmský tunel
 • A10 - Tauernská dálnice: Tauernský tunel, Katschbergský tunel
 • A11 - Karawankenská dálnice: Karawankenský tunel
 • A13 - Brennerská dálnice: celá trasa
 • A13 - Brennerská dálnice: Exit Stubai
 • S16 - Arlbergská dálnice: Arlbergský tunel

Důležité odkazy:

Image Velkoobchod OMV Card Mýto Rumunsko

Dálniční známka je v Rumunsku povinná nejen na dálničních úsecích, ale také na jiných státních silnicích mimo obce.

Pro vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tuny jsou v prodeji dálniční známky (tzv. „ro-vignettes“) s dobou platnosti 7 dní, 30 dní, 90 dní a 12 měsíců a je možné je zakoupit jako e-známky na kterékoli čerpací stanici OMV nebo Petrom v Rumunsku.

Výběr mýtného pro těžká vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny probíhá stejně jako pro osobní automobily prostřednictvím elektronické dálniční známky. Kromě elektronických dálničních známek mohou držitelé palivové karty OMV Card platit také poplatky za průjezd přes most Fetești Cernavodă.

Důležité odkazy:

Image Velkoobchod OMV Card Mýto Slovensko

Na Slovensku jsou pro všechna vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tun (kromě motocyklů) vyžadovány na silnicích označených jako dálnice nebo sinice první třídy elektronické dálniční známky (e-známky). E-známky lze prostřednictvím OMV Card koupit na každé čerpací stanici OMV na Slovensku.

Vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny

Slovenský mýtný systém se jmenuje MYTO a platí pro všechna vozidla a autobusy (stejně jako za kempingové vozy) s celkovou hmotností nad 3,5 tuny za používání dálnic a silnic první třídy. Mýtné se vybírá automaticky poskytovatelem služby, společností SkyToll, prostřednictvím palubních jednotek.

Tarif za mýtné se odvíjí od hmotnosti vozidla, počtu náprav a emisní třídy.

Důležité odkazy:

Image Velkoobchod OMV Card Mýto Slovinsko

Dálniční poplatky se platí pro všechna vozidla používající dálnice a "Karawankenský tunel".

Pro vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tun je ve Slovinsku vyžadována  e-známka.

Vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny

Vozidla s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny musejí být vybavena palubní jednotkou DarsGo. Palubní jednotka DarsGo automaticky vypočte výši mýtných poplatků v závislosti na ujeté vzdálenosti, typu vozidla nebo kategorii mýtných poplatků a emisní třídy EURO.

Uživatelé systému DarsGo s palivovou kartou OMV Card s funkcí ROUTEX se na vybraných čerpacích stanicích OMV ve Slovinsku mohou rozhodnout mezi systémem platby předem pre-pay nebo následnou platbou post-pay.

Důležité odkazy:

Image Velkoobchod OMV Card Mýto Srbsko

V Srbsku platí mýtná povinnost pro všechna motorová vozidla projíždějící na zpoplatněných dálnicích a rychlostních komunikacích. Tarify za mýtné závisí od kategorie vozidla, počtu náprav, výšky vozidla a přípustné maximální hmotnosti. Mýtné může být hrazeno použitím palubní jednotky.

Palubní jednotka (zařízení TAG) je určena pro osobní auta i pro nákladní vozidla. Zařízení je možné zakoupit na 62 vybraných čerpacích stanicích v Srbsku a dobití kreditu způsobem platby předem (pre-pay) na 15 čerpacích stanicích OMV. Na komerční využití zařízení TAG musí být se srbským poskytovatelem služby uzavřena smlouva.

Důležité odkazy:

Image Velkoobchod OMV Card Mýto Španielsko

Na španělských silnicích platí dálniční poplatky všechna vozidla. Platí se buď před vstupem, nebo při opouštění dálnice na mýtnicích nebo prostřednictvím palubní jednotky Via-T. Tarify závisí na ujeté vzdálenosti a na typu vozidla.

Telepass EU

Telepass EU Vám dává možnost jednoduché úhrady mýtného pouze s jedním mýtným zařízením pro Itálii, Francii, Španělsko, Portugalsko, část Belgie (tunel Liefkenshoek) a Polsko (úsek dálnice A4 mezi Krakovem a Katovicemi). Řidičům, kteří často překračují hranice v jihozápadní Evropě, se s Telepassem EU sníží náklady a zjednoduší administrativa. 

Pro více informací nebo registraci Telepassu EU navštivte https://omv.tolltickets.com

Přehled všech mýtných produktů pro západní a střední Evropu

Image Velkoobchod OMV Card Mýto mýtne jednotky tabuľka

Důležité odkazy:

Vyhledávač olejů