Kontakt
Webové stránky OMV
Webové stránky OMV
OMV Websites
Skupina OMV www.omv.com Rakousko www.omv.at Bulharsko www.omv.bg Německo www.omv.de Maďarsko www.omv.hu Nový Zéland www.omv.nz Norsko www.omv.no Rumunsko www.omv.ro Srbsko www.omv.co.rs Rusko www.omv.ru Slovinsko www.omv.si Slovensko www.omv.sk Tunisko www.omv.tn Turecko www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com Rakousko www.omv-gas.at Německo www.omv-gas.de Maďarsko www.omv-gas.hu Nizozemsko www.omv-gas.nl
Borealis Websites
Borealis Websites www.borealisgroup.com
Zavřít

Bezhotovostně přes všechny mýtné brány

S OMV Card s funkcí ROUTEX můžete cestovat přes mýtné brány, mosty a tunely bez použití hotovosti. Jednoduše si stačí vybrat Váš preferovaný způsob úhrady:

 • Pre-Pay: platba předem
 • Post-Pay: následná platba

S platbou post-pay prostřednictvím palubní jednotky (OBU) se vyhnete zbytečným zdržením, ušetříte čas a budete mít pod kontrolou každou platbu mýtného. Naše mýtné služby pokrývají celou kontinentální Evropu – od Atlantiku až k Černému moři.

Ve své faktuře za OMV Card obdržíte seznam všech svých plateb mýtného. Tyto platby budou rozčleněny podle zemí a služeb. Registrace, platby a tarify mýtného se v každé zemi liší.

S palubní jednotkou OMV Smart Toll Europe a Vaší palivovou kartou OMV Card dostanete perspektivní, Vašim potřebám přizpůsobené řešení plateb mýtných poplatků pro celou Evropu. Naše palubní jednotka, vybavena nejmodernější technologií EETS (European Electronic Toll Service), představuje nejvyspělejší techniku současnosti a v budoucnosti nahradí různé palubní jednotky zemí, do nichž se bude rozšiřovat. Více informací naleznete zde.

V Rakousku jsou u všech vozidel s celkovou hmotností do 3,5 tun vyžadovány na dálnicích a rychlostních komunikacích dálniční známky.

Vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny

Pro nákladní vozidla a autobusy s celkovou hmotností nad 3,5 tuny platí na dálnicích a rychlostních komunikacích systém placení mýtného "GO Maut" s palubní jednotkou "GO-Box", jehož výše závisí na počtu ujetých kilometrů.

Tarify za mýtné pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny závisí na ujeté vzdálenosti, počtu náprav a na emisní třídě.

Kromě toho se na následujících silničních úsecích platí speciální mýtné, které se vztahuje na všechna vozidla:

 • A9 - Pyhrnská dálnice: Bosrucký tunel, Gleinalmský tunel
 • A10 - Tauernská dálnice: Tauernský tunel, Katschbergský tunel
 • A11 - Karawankenská dálnice: Karawankenský tunel
 • A13 - Brennerská dálnice: celá trasa
 • A13 - Brennerská dálnice: Exit Stubai
 • S16 - Arlbergská dálnice: Arlbergský tunel

Důležité odkazy:

Za vozidla s celkovou hmotností do 7,5 tuny se v Německu mýtné neplatí.

Vozidla s celkovou hmotností nad 7,5 tuny

Na vybraných spolkových silnicích v Německu se musí platit mýtné za všechna tuzemská a zahraniční nákladní vozidla s celkovou hmotností nad 7,5 tuny. Úhrada mýtných poplatků je možná použitím palubní jednotky, formou manuální úhrady na mýtném terminálu nebo online buď s registrací, nebo bez registrace.

Výše mýtného se v Německu určuje na základě hmotnosti vozidla, emisní třídy, počtu náprav a délky zpoplatněného úseku.

Od 1. července 2018 jsou všechny spolkové silnice zpoplatněny. Celkem jde o 52 000 km silnic.

Zákazníci s OMV Card, kteří jsou již zaregistrovaní v Toll Collect a jejichž vozidla jsou vybavena palubní jednotkou v post-pay systému, už nemusí dělat žádné další kroky. Platba německého mýtného bude vyúčtována ve fakturách za OMV Card.

Manuální úhrada neregistrovaných uživatelů:

 • Registrace na mýtném terminálu: Už je k dispozici pouze 1100 terminálů.
 • Online registrace: Jakékoli zařízení podporující internetové připojení lze použít pro online rezervaci trasy 24 hodin denně 7 dní v týdnu buď prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace.

Automatické zúčtování je možné pouze přes palubní jednotku. Po zaregistrování Vám můžeme zprostředkovat instalaci palubní jednotky od partnerů Toll Collect.

Důležité odkazy:

Na Slovensku jsou pro všechna vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tun (kromě motocyklů) vyžadovány na silnicích označených jako dálnice nebo sinice první třídy elektronické dálniční známky (e-známky). E-známky lze prostřednictvím OMV Card koupit na každé OMV čerpací stanici na Slovensku.

Vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny

Slovenský mýtný systém se jmenuje MYTO a platí pro všechna vozidla a autobusy (stejně jako za kempingové vozy) s celkovou hmotností nad 3,5 tuny za používání dálnic a silnic první třídy. Mýtné se vybírá automaticky poskytovatelem služby, společností SkyToll, prostřednictvím palubních jednotek.

Tarif za mýtné se odvíjí od hmotnosti vozidla, počtu náprav a emisní třídy.

Důležité odkazy:

Od 1. prosince 2019 je v České republice zaveden nový elektronický mýtný systém pro vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 3,5 tun. 

Jak se zaregistrovat?​
- Kontaktujte nás prosím e-mailem na: info.omvcardsales@omv.com
- Poskytněte nám informace a dokumenty o své společnosti a vozidlech, které požaduje provozovatel mýtného

Důležité odkazy:

V Maďarsku jsou pro vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tun i pro autobusy k dispozici dva odlišné typy elektronických dálničních známek:

 • Regionální e-známka:
  platná po dobu jednoho kalendářního roku a pro daný region
 • Národní e-známka:
  platná po dobu jednoho kalendářního roku, jeden měsíc nebo 10 dní

Vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny

Všechna vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny (kromě autobusů) musí v Maďarsku platit mýtné. Kromě Relational Ticket (relačního lístku) může být mýtné hrazeno použitím palubní jednotky, a to pouze předem, systémem platby pre-pay. Kredit na palubní jednotku si můžete nabít prostřednictvím své karty OMV Card na všech čerpacích stanicích OMV v Maďarsku.

Tarif za mýtné závisí na ujeté vzdálenosti, typu vozidla, počtu náprav a emisní třídě.

Důležité odkazy:

Dne 1. ledna 2019 byly v Bulharsku zavedeny časové elektronické známky pro všechna vozidla, která používají zpoplatněné dálnice a silniční úseky. 

Od 1. března 2020 je u vozidel nad 3,5 tuny zaveden výběr mýtného na základě ujeté vzdálenosti, zatímco vozidla do 3,5 tuny i nadále potřebují platnou e-známku. E-známky lze zakoupit na všech čerpacích stanicích OMV v Bulharsku. Pro vozidla s hmotností do 3,5 tuny jsou k dispozici roční, čtvrtletní, měsíční, týdenní a víkendové e-známky.

Zde najdete ceník bulharských e-známek:

Dne 1. března byl v Bulharsku zaveden tzv. systém elektronického výběru mýtného na základě ujeté vzdálenosti pro vozidla nad 3,5 tuny, který nahrazuje elektronické dálniční známky pro těžká nákladní vozidla a autobusy. Tito zákazníci si mohou na všech čerpacích stanicích OMV v Bulharsku zakoupit tzv. „route pass“ tiket – jednorázový lístek platný pro určitou trasu 24 hodin od okamžiku jeho aktivace.

Cena „route pass“ tiketu závisí od typu vozidla, jeho největší povolené hmotnosti, emisní třídě (EURO), celkovém počtu náprav a kategorii silnice. Aktuální tarify a kalkulačku mýtného najdete na www.tollpass.bg 

Pomocí vyhledávače čerpacích stanic sítě Routex můžete vždy najít nejaktuálnější seznam prodejních míst.

Důležité odkazy:

Dálniční poplatky se platí pro všechna vozidla používající dálnice a "Karawankenský tunel".

Pro vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tun je ve Slovinsku vyžadována dálniční známka.

Vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny

Vozidla s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny budou muset být od 1. dubna 2018 vybaveny novou palubní jednotkou DarsGo. Nová palubní jednotka DarsGo automaticky vypočte výši mýtných poplatků v závislosti na ujeté vzdálenosti, typu vozidla nebo kategorii mýtných poplatků a emisní třídy EURO.

Uživatelé nového systému DarsGo s kartou OMV Card s funkcí ROUTEX se na vybraných čerpacích stanicích OMV ve Slovinsku mohou rozhodnout mezi systémem platby předem pre-pay nebo následnou platbou post-pay.

Se svou OMV Card máte celý proces pod kontrolou – jednoduše a pohodlně.
 

Důležité odkazy:

V Srbsku platí mýtná povinnost pro všechna motorová vozidla projíždějící na zpoplatněných dálnicích a rychlostních komunikacích. Tarify za mýtné závisí od kategorie vozidla, počtu náprav, výšky vozidla a přípustné maximální hmotnosti. Mýtné může být hrazeno použitím palubní jednotky (OBU).

Palubní jednotka (zařízení TAG) je určena pro osobní auta i pro nákladní vozidla. Zařízení je možné zakoupit na 62 vybraných čerpacích stanicích v Srbsku a dobití kreditu způsobem platby předem (pre-pay) na 15 čerpacích stanicích OMV. Na komerční využití zařízení TAG musí být se srbským poskytovatelem služby uzavřena smlouva.

Důležité odkazy:

V Itálii může probíhat platba mýtného buď prostřednictvím VIAcard, nebo kombinací VIAcard a TELEPASSu jen do 31. 1. 2020. Po daném datu bude možné mýtné zaplatit už jenom prostřednictvím Telepassu. 

 Vaše OMV Card nabízí dva odlišné způsoby placení mýtného:

 • TELEPASS Low End– toto malé zařízení se může používat k elektronické úhradě pro všechny typy vozidel. Systém Telepass Low End je vázán na jedno vozidlo, a proto potřebujete ke své registraci státní poznávací značku. Na mýtnicích jsou speciální Telepass pruhy, kterými můžete projet bez zastavení.
 • Telepass EU – tuto palubní jednotku můžete kromě v Itálií používat také ve Francii, Španělsku, Portugalsku, na dálnici A4 v Polsku na úseku mezi Krakovem a Katovicemi a při průjezdu tunelem Liefkenshoek v Belgii. S Telepassem EU máte výhody ze snížení nákladů a jednodušší administrativy. Zaregistrujte se nyní, abyste mohli používat už jen jednu palubní jednotku k průjezdu několika zeměmi.
 • myConsorzio – díky této nové nabídce můžete italské mýtné poplatky hradit v rámci jediné faktury za OMV Card, a ne každou zvlášť. Tato faktura zároveň slouží jako doklad pro vrácení DPH. S myConsorzio můžete získat až 13% refundaci z vašich mýtných poplatků v Itálii. Členem se může stát každá komerční společnost zabezpečující dálniční přepravu a vlastnící povolení k mezinárodní silniční dopravě, a automaticky tak profitovat z poskytovaných refundačních sazeb.

* Platí pro všechny členy myConsorzio. Refundace se kalkuluje podle kilometrů ujetých za kalendářní rok na zpoplatněných italských silnicích, popř. podle emisních tříd vozidel využívaných pro komerční přepravu zařazených do kategorií vozidel N1, N2 nebo N3 a zakládá se na rozhodnutí italského ministerstva dopravy. Aktuální sazby refundace podle emisní třídy z r. 2016: EURO III do 9 %, EURO IV do 11 % a EURO V, VI nebo EEV: do 13 %. Refundace se uskutečňuje zhruba po 18 měsících, platí od 1. ledna 2017. Výsledná částka bude připsána k Vaší faktuře za OMV Card.

Přehled všech mýtných produktů pro západní a střední Evropu:

Vozidla do celkové hmotnosti 3,5 tun a výšky pod 3 metry platí dálniční poplatky buď před vstupem nebo při opouštění dálnice na mýtnicicích. Poplatky je také možné hradit prostřednictvím palubní jednotky s názvem TIS-PL/Liber-t.

Vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny
Pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny nebo vyšších než 3 metry se ve Francii mýtné účtuje prostřednictvím palubní jednotky zvané TIS PL. Tuto palubní jednotku lze použít také pro tunel Liefkenshoek v Belgii a dálnicí A4 v Polsku.

Mýtný tarif závisí na výšce vozidla, na hmotnosti a počtu náprav.

Telepass EU

Telepass EU Vám dává možnost jednoduché úhrady mýtného pouze s jedním mýtným zařízením pro Itálii, Francii, Španělsko, Portugalsko, část Belgie (tunel Liefkenshoek) a Polsko (úsek dálnice A4 mezi Krakovem a Katovicemi). Řidičům, kteří často překračují hranice v jihozápadní Evropě, se s Telepassem EU sníží náklady a zjednoduší administrativa. 

Pro více informací nebo registraci Telepassu EU navštivte

https://omv.tolltickets.com

Přehled všech mýtných produktů pro západní a střední Evropu:

Důležité odkazy:

Na španělských silnicích platí dálniční poplatky všechna vozidla. Platí se buď před vstupem, nebo při opouštění dálnice na mýtnicích nebo prostřednictvím palubní jednotky Via-T. Tarify závisí na ujeté vzdálenosti a na typu vozidla.

Telepass EU

Telepass EU Vám dává možnost jednoduché úhrady mýtného pouze s jedním mýtným zařízením pro Itálii, Francii, Španělsko, Portugalsko, část Belgie (tunel Liefkenshoek) a Polsko (úsek dálnice A4 mezi Krakovem a Katovicemi). Řidičům, kteří často překračují hranice v jihozápadní Evropě, se s Telepassem EU sníží náklady a zjednoduší administrativa. 

Pro více informací nebo registraci Telepassu EU navštivte
https://omv.tolltickets.com

Přehled všech mýtných produktů pro západní a střední Evropu:

Důležité odkazy:

V Portugalsku podléhají platbě mýtného všechna vozidla. Tarif za mýtné závisí na typu vozidla, počtu náprav a výšce první nápravy vozidla.

Mýtné může být zaplaceno buď v hotovosti, nebo automaticky prostřednictvím palubní jednotky ViaVerde.

Telepass EU

Telepass EU Vám dává možnost jednoduché úhrady mýtného pouze s jedním mýtným zařízením pro Itálii, Francii, Španělsko, Portugalsko, část Belgie (tunel Liefkenshoek) a Polsko (úsek dálnice A4 mezi Krakovem a Katovicemi). Řidičům, kteří často překračují hranice v jihozápadní Evropě, se s Telepassem EU sníží náklady a zjednoduší administrativa.

Pro více informací nebo registraci Telepassu EU navštivte
https://omv.tolltickets.com

Přehled všech mýtných produktů pro západní a střední Evropu:

Důležité odkazy:

Vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tun v Belgii mýtné neplatí.

Vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny

U všech vozidel s celkovou hmotností nad 3,5 tuny se v Belgii pro vybírání mýtného používá satelitem podporovaný systém Viapass se samostatnou palubní jednotkou pro všechna vozidla a SPZ. Tarif za kilometr závisí na hmotnosti vozidla, na typu silnice a na emisní třídě.

V Belgii existují tři regionální oblasti s vybíráním mýtného: vlámský region, bruselský region a valonský region. Každý z těchto regionů si nezávisle stanovuje výši mýtného.

Důležité odkazy:

Eurovignette je služba pro účtování mýtného uživatelům silnic. Vozidla s celkovou hmotností nad 12 tun musí mít Eurovignette před vstupem na dálnice a rychlostní komunikace v zemích, kde se tato známka vyžaduje.

Eurovignette je platná v Dánsku, Lucembursku, Nizozemsku a Švédsku. Při průjezdu těmito zeměmi budete potřebovat pouze jednu platnou Eurovignette.

Důležité odkazy:

Vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tun a motocykly platí mýtné v závislosti na ujeté vzdálenosti a výšce tarifu za konkrétní silnice.

Vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny

V Polsku se pro vozidla nad 3,5 tuny stejně jako pro autobusy s minimálně 9 sedadly (včetně řidiče) používá elektronický mýtný systém viaTOLL. Mýtné je zpoplatněno prostřednictvím palubní jednotky viaBOX.

Pro každý registrovaný viaBOX je požadován počáteční depozit. Tarif za mýtné závisí na typu vozidla, hmotnosti a emisní třídě.

Důležité odkazy:

Dálniční známka je v Rumunsku povinná nejen na dálnicích, ale také na jiných úsecích státních silnic mimo obcí.

Pro vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tuny jsou v prodeji dálniční známky (tzv. ro-vignette“) s dobou platnosti 1 den, 7 dní, 30 dní, 90 dní a 12 měsíců a lze je zakoupit jako e-známky na kterékoliv čerpací stanici OMV nebo Petrom v Rumunsku.

Platba mýtných poplatků pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny se uskutečňuje stejným způsobem jako pro osobní automobily, a to prostřednictvím e-známky.
 

Důležité odkazy:

V Chorvatsku platí mýtná povinnost pro všechna motorová vozidla projíždějící na zpoplatněných dálnicích a rychlostních komunikacích. Tarify za mýtné závisí od kategorie vozidla, počtu náprav, výšky vozidla a přípustné maximální hmotnosti. Mýtné může být hrazeno použitím palubní jednotky (OBU).

Úhrada mýtného pomocí OMV Card

Chorvatská palubní jednotka On Board Unit (zařízení ETC) nabízí zákazníkům OMV s OMV Card platit mýtné bezhotovostně jak za osobní auta, tak za nákladní vozidla. Transakce probíhá předem (pre-pay) tak, že se na čerpacích stanicích CRODUX prostřednictvím SMS nechá dobít kredit. Zařízení ETC není vázáno na konkrétní vozidlo. Zařízení je možné zakoupit na všech prodejních místech chorvatského poskytovatele mýtného.

Důležité odkazy:

Vyhledávač čerpacích stanic

Vyhledávač olejů