Webové stránky OMV
Zavřít

Bezhotovostně přes všechny mýtné brány

S palivovou kartou OMV Card s funkcí ROUTEX můžete cestovat přes mýtné brány, mosty a tunely bez použití hotovosti. Jednoduše si stačí vybrat Váš preferovaný způsob úhrady:

 • pre-pay -  platba předem,
 • post-pay -  následná platba.

S platbou post-pay prostřednictvím palubní jednotky se vyhnete zbytečným zdržením, ušetříte čas a budete mít pod kontrolou každou platbu mýtného. Naše mýtné služby pokrývají celou kontinentální Evropu – od Atlantiku až k Černému moři.

Ve své faktuře za OMV Card obdržíte seznam všech svých plateb mýtného. Tyto platby budou rozčleněny podle zemí a služeb. Registrace, platby a tarify mýtného se v každé zemi liší.

S palubní jednotkou OMV Smart Toll Europe a Vaší palivovou kartou OMV Card dostanete perspektivní, Vašim potřebám přizpůsobené řešení plateb mýtných poplatků pro celou Evropu. Naše palubní jednotka, vybavena nejmodernější technologií EETS (European Electronic Toll Service), představuje nejvyspělejší techniku současnosti a v budoucnosti nahradí různé palubní jednotky zemí, do nichž se bude rozšiřovat. Více informací naleznete zde.

Vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tun v Belgii mýtné neplatí.

Vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny

U všech vozidel s celkovou hmotností nad 3,5 tuny se v Belgii pro vybírání mýtného používá satelitem podporovaný systém Viapass se samostatnou palubní jednotkou pro všechna vozidla a SPZ.

Tarif za kilometr závisí na hmotnosti vozidla, na typu silnice a na emisní třídě.

V Belgii existují tři regionální oblasti s vybíráním mýtného: vlámský region, bruselský region a valonský region. Každý z těchto regionů si nezávisle stanovuje výši mýtného.

Přehled všech mýtných produktů pro západní a střední Evropu

Důležité odkazy:

Vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tuny

Všechna vozidla do 3,5 tuny, která používají zpoplatněné dálnice a silniční úseky, musejí mít zakoupenou e-známku. K dispozici jsou roční, čtvrtletní, měsíční, týdenní a víkendové e-známky.

Vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny

Systém elektronického výběru mýtného na základě ujeté vzdálenosti se vztahuje na vozidla nad 3,5 tuny (na těžká nákladní vozidla a autobusy) a je možné ho uhradit prostřednictvím tzv. „route pass“ tiketu, tj. jednorázové známky platné pro určitou trasu, nebo automaticky prostřednictvím palubní jednotky. Držitelé palivové karty OMV Card si mohou zakoupit route pass na všech čerpacích stanicích OMV v Bulharsku a na některých čerpacích stanicích v Srbsku. Route pass je platný 24 hodin od okamžiku jeho aktivace. Cena závisí na typu vozidla, nejvyšší povolené hmotnosti, emisní třídě (EURO), celkovém počtu náprav a kategorii pozemní komunikace. Dobít si své palubní jednotky na všech čerpacích stanicích OMV v Bulharsku a na některých čerpacích stanicích v Srbsku si mohou pouze držitelé palivové karty se sídlem v Bulharsku. 

Důležité odkazy:

V České republice se vyžaduje e-známka pro všechna vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tuny, která využívají dálnice a rychlostní komunikace. Litujeme, ale e-známky momentálně nelze zakoupit na čerpacích stanicích OMV, ani na jiných prodejních místech s použitím palivové karty OMV Card.

Vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny

Český mýtný systém zpoplatňuje vozidla nad 3,5 tuny užívající dálnice a rychlostní komunikace automaticky využitím palubní jednotky jak v pre-pay, tak v post-pay režimu.

Tarif za mýtné se stanovuje na základě hmotnosti vozidla, počtu náprav a emisní třídy. 

Jak se zaregistrovat?​

 • Kontaktujte nás prosím e-mailem na: info.omvcardsales@omv.com.
 • Poskytněte nám informace a dokumenty o své společnosti a vozidlech, které požaduje provozovatel mýtného.

Důležité odkazy:

Eurovignette je e-známka pro vozidla s celkovou hmotností nad 12 tun (kromě autobusů) požadovaná v Dánsku, Lucembursku, Nizozemsku a ve Švédsku. Budete tedy potřebovat pouze jednu platnou známku Eurovignette, přestože budete projíždět přes vícero z těchto zemí.

Důležité odkazy:

Vozidla do celkové hmotnosti 3,5 tun a výšky pod 3 metry platí dálniční poplatky buď před vstupem nebo při opouštění dálnice na mýtnicicích. Poplatky je také možné hradit prostřednictvím palubní jednotky s názvem Liber-t.

Vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny

Pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny nebo vyšších než 3 metry se ve Francii mýtné účtuje prostřednictvím palubní jednotky zvané TIS PL. Tuto palubní jednotku lze použít také pro tunel Liefkenshoek v Belgii a dálnicí A4 v Polsku.

Tarif za mýtné závisí na výšce vozidla, na hmotnosti a počtu náprav.

Telepass EU

Telepass EU Vám dává možnost jednoduché úhrady mýtného pouze s jedním mýtným zařízením pro Itálii, Francii, Španělsko, Portugalsko, část Belgie (tunel Liefkenshoek) a Polsko (úsek dálnice A4 mezi Krakovem a Katovicemi). Řidičům, kteří často překračují hranice v jihozápadní Evropě, se s Telepassem EU sníží náklady a zjednoduší administrativa. 

Pro více informací nebo registraci Telepassu EU navštivte https://omv.tolltickets.com

Přehled všech mýtných produktů pro západní a střední Evropu

Důležité odkazy:

V Chorvatsku platí mýtná povinnost pro všechna motorová vozidla projíždějící na zpoplatněných dálnicích a rychlostních komunikacích. Tarify za mýtné závisí od kategorie vozidla, počtu náprav, výšky vozidla a přípustné maximální hmotnosti. Mýtné může být hrazeno použitím palubní jednotky.

Úhrada mýtného pomocí OMV Card

Chorvatská palubní jednotka On Board Unit (zařízení ETC) nabízí zákazníkům s OMV Card možnost bezhotovostní platby mýtného za osobní auta a nákladní vozidla. Transakce se provádí předem (pre-pay) tak, že kredit lze dobít na čerpacích stanicích CRODUX prostřednictvím SMS. Zařízení ETC není vázané na konkrétní vozidlo. Zařízení lze zakoupit na všech prodejních místech chorvatského poskytovatele mýtných služeb.

Důležité odkazy:

V Itálii lze mýtné uhradit za všechny typy vozidel prostřednictvím palubních jednotek Telepass.

Držitel palivové karty může za mýtné zaplatit těmito způsoby

 • TELEPASS Low End– toto malé zařízení se může používat k elektronické úhradě pro všechny typy vozidel. Systém Telepass Low End je vázán na jedno vozidlo, a proto potřebujete ke své registraci státní poznávací značku. Na mýtnicích jsou speciální Telepass pruhy, kterými můžete projet bez zastavení.
 • Telepass EU – tuto palubní jednotku můžete jednoduše použít k úhradě mýtných poplatků v Itálii, Francii, Španělsku, Portugalsku, na dálnici A4 v Polsku na úseku mezi Krakovem a Katovicemi a na průjezd tunelem Liefkenshoek v Belgii. Zejména ti řidiči, kteří často přejíždějí hranice v jihozápadní Evropě, mohou s Telepassem EU využít výhod snížení nákladů a jednodušší administrativy. 

Telepass EU si můžete objednat také bez využívání mýtného ve Španělsku a Portugalsku.

Více informací o palubních jednotkách Telepass a jejich registraci najdete na https://omv.tolltickets.com

Od 1. 2. 2021 VIAcards už není v platnosti ani k dispozici.
 

 • myConsorzio – jako člen myConsorzio můžete získat refundaci až do výše 13 % z Vašich mýtných poplatků zaplacených v Itálii. Členem se může stát každá komerční společnost zabezpečující dálniční přepravu a vlastnící povolení pro mezinárodní silniční dopravu a automaticky tak profitovat z poskytovaných refundačních sazeb.

* Výpočet refundace se řídí podle celkových mýtných obratů všech členů myConsorzio za kalendářní rok a na základě rozhodnutí italského ministerstva dopravy. Aktuální sazby refundace podle emisních tříd jsou následující: EURO III do 9 %, EURO IV do 11 % a EURO V, VI nebo EEV: do 13 %.

Přehled všech mýtných produktů pro západní a střední Evropu

V Maďarsku jsou pro vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tun i pro autobusy k dispozici dva odlišné typy elektronických dálničních známek:

 • Regionální e-známka - platná po dobu jednoho kalendářního roku a pro daný region.
 • Národní e-známka - platná po dobu jednoho kalendářního roku, jeden měsíc nebo 10 dní.

Vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny

Všechna vozidla nad 3,5 tuny (kromě autobusů) podléhají v Maďarsku mýtným poplatkům, jež lze uhradit:

 • zakoupením jednorázového úsekového lístku,
 • zakoupením a nabitím palubní jednotky.

Držitel palivové karty OMV Card může využít obou uvedených způsobů. Kredit na palubní jednotku je možné nabít na všech čerpacích stanicích OMV v Maďarsku nebo na ostatních prodejních místech NUSZ v Maďarsku, Rakousku, Rumunsku a na Slovensku. (Seznam čerpacích stanic OMV a prodejních míst NUSZ najdete v odkazu níže.)

Tarif za mýtné závisí na ujeté vzdálenosti, typu vozidla, počtu náprav a emisní třídě.

Důležité odkazy:

Všechna vozidla projíždějící touto zemí, která nejsou registrována v Moldavsku, včetně osobních aut, autobusů a nákladních vozidel, musejí mít e-známku. e-známku lze uhradit palivovou kartou OMV Card na čerpacích stanicích Petrom v Moldavsku. V závislosti na typu vozidla jsou k dispozici e-známky, jež mají platnost 7, 14, 30, 90 nebo 180 dní anebo jeden rok. 

Za vozidla s celkovou hmotností do 7,5 tuny se v Německu mýtné neplatí.

Vozidla s celkovou hmotností nad 7,5 tuny

Poskytovatel německého mýtného systému Toll Collect vybírá mýtné na základě vzdálenosti pro všechna nákladní vozidla s celkovou hmotností nad 7,5 tuny. Zaplacení mýtného je jednoduché s použitím palubní jednotky s registrací nebo bez registrace manuálně na mýtném terminálu.

Tarif za mýtné se v Německu určuje na základě hmotnosti vozidla, emisní třídy, počtu náprav a délky zpoplatněného úseku. 

Úhrada neregistrovaných uživatelů:

 • prostřednictvím mýtných terminálů,
 • online nebo prostřednictvím aplikace.

Úhrada mýtného registrovaných uživatelů:

 • automaticky prostřednictvím palubní jednotky.

Po zaregistrování Vám můžeme zprostředkovat instalaci palubní jednotky od partnerů Toll Collect.

Důležité odkazy:

Úhrada mýtného za jízdu po dálnicích v Polsku se liší v závislosti na konkrétním úseku, ale také na celkové hmotnosti vozidla.

Dálnice A4 (úsek mezi Krakovem a Katovicemi): 

Pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny lze pro jízdu na zpoplatněné části dálnice použít palubní jednotky TIS-PL1, TIS-PL2 a Telepass EU. Tyto palubní jednotky je možné využít také na platbu mýtného v jiných zemích. Jejich přehled najdete v tabulce níže.

Přehled všech mýtných produktů pro západní a střední Evropu

V Portugalsku podléhají platbě mýtného všechna vozidla. Tarif za mýtné závisí na typu vozidla, počtu náprav a výšce první nápravy vozidla.

Mýtné může být zaplaceno buď v hotovosti, nebo automaticky prostřednictvím palubní jednotky ViaVerde.

Telepass EU

Telepass EU Vám dává možnost jednoduché úhrady mýtného pouze s jedním mýtným zařízením pro Itálii, Francii, Španělsko, Portugalsko, část Belgie (tunel Liefkenshoek) a Polsko (úsek dálnice A4 mezi Krakovem a Katovicemi). Řidičům, kteří často překračují hranice v jihozápadní Evropě, se s Telepassem EU sníží náklady a zjednoduší administrativa.

Pro více informací nebo registraci Telepassu EU navštivte https://omv.tolltickets.com

Přehled všech mýtných produktů pro západní a střední Evropu

Důležité odkazy:

V Rakousku jsou u všech vozidel s celkovou hmotností do 3,5 tun vyžadovány na dálnicích a rychlostních komunikacích dálniční známky. Papírovou nebo elektronickou dálniční známku si můžete zakoupit prostřednictvím palivové karty OMV Card s funkcí ROUTEX na všech čerpacích stanicích OMV.

Vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny

Pro nákladní vozidla a autobusy s celkovou hmotností nad 3,5 tuny platí na dálnicích a rychlostních komunikacích systém placení mýtného "GO Maut" s palubní jednotkou "GO-Box", jehož výše závisí na počtu ujetých kilometrů.

Tarify za mýtné pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny závisí na ujeté vzdálenosti, počtu náprav a na emisní třídě.

Kromě toho se na následujících silničních úsecích platí speciální mýtné, které se vztahuje na všechna vozidla:

 • A9 - Pyhrnská dálnice: Bosrucký tunel, Gleinalmský tunel
 • A10 - Tauernská dálnice: Tauernský tunel, Katschbergský tunel
 • A11 - Karawankenská dálnice: Karawankenský tunel
 • A13 - Brennerská dálnice: celá trasa
 • A13 - Brennerská dálnice: Exit Stubai
 • S16 - Arlbergská dálnice: Arlbergský tunel

Důležité odkazy:

Dálniční známka je v Rumunsku povinná nejen na dálničních úsecích, ale také na jiných státních silnicích mimo obce.

Pro vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tuny jsou v prodeji dálniční známky (tzv. „ro-vignettes“) s dobou platnosti 7 dní, 30 dní, 90 dní a 12 měsíců a je možné je zakoupit jako e-známky na kterékoli čerpací stanici OMV nebo Petrom v Rumunsku.

Výběr mýtného pro těžká vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny probíhá stejně jako pro osobní automobily prostřednictvím elektronické dálniční známky. Kromě elektronických dálničních známek mohou držitelé palivové karty OMV Card platit také poplatky za průjezd přes most Fetești Cernavodă.

Důležité odkazy:

Na Slovensku jsou pro všechna vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tun (kromě motocyklů) vyžadovány na silnicích označených jako dálnice nebo sinice první třídy elektronické dálniční známky (e-známky). E-známky lze prostřednictvím OMV Card koupit na každé čerpací stanici OMV na Slovensku.

Vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny

Slovenský mýtný systém se jmenuje MYTO a platí pro všechna vozidla a autobusy (stejně jako za kempingové vozy) s celkovou hmotností nad 3,5 tuny za používání dálnic a silnic první třídy. Mýtné se vybírá automaticky poskytovatelem služby, společností SkyToll, prostřednictvím palubních jednotek.

Tarif za mýtné se odvíjí od hmotnosti vozidla, počtu náprav a emisní třídy.

Důležité odkazy:

Dálniční poplatky se platí pro všechna vozidla používající dálnice a "Karawankenský tunel".

Pro vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tun je ve Slovinsku vyžadována  e-známka.

Vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny

Vozidla s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny musejí být vybavena palubní jednotkou DarsGo. Palubní jednotka DarsGo automaticky vypočte výši mýtných poplatků v závislosti na ujeté vzdálenosti, typu vozidla nebo kategorii mýtných poplatků a emisní třídy EURO.

Uživatelé systému DarsGo s palivovou kartou OMV Card s funkcí ROUTEX se na vybraných čerpacích stanicích OMV ve Slovinsku mohou rozhodnout mezi systémem platby předem pre-pay nebo následnou platbou post-pay.

Důležité odkazy:

V Srbsku platí mýtná povinnost pro všechna motorová vozidla projíždějící na zpoplatněných dálnicích a rychlostních komunikacích. Tarify za mýtné závisí od kategorie vozidla, počtu náprav, výšky vozidla a přípustné maximální hmotnosti. Mýtné může být hrazeno použitím palubní jednotky.

Palubní jednotka (zařízení TAG) je určena pro osobní auta i pro nákladní vozidla. Zařízení je možné zakoupit na 62 vybraných čerpacích stanicích v Srbsku a dobití kreditu způsobem platby předem (pre-pay) na 15 čerpacích stanicích OMV. Na komerční využití zařízení TAG musí být se srbským poskytovatelem služby uzavřena smlouva.

Důležité odkazy:

Na španělských silnicích platí dálniční poplatky všechna vozidla. Platí se buď před vstupem, nebo při opouštění dálnice na mýtnicích nebo prostřednictvím palubní jednotky Via-T. Tarify závisí na ujeté vzdálenosti a na typu vozidla.

Telepass EU

Telepass EU Vám dává možnost jednoduché úhrady mýtného pouze s jedním mýtným zařízením pro Itálii, Francii, Španělsko, Portugalsko, část Belgie (tunel Liefkenshoek) a Polsko (úsek dálnice A4 mezi Krakovem a Katovicemi). Řidičům, kteří často překračují hranice v jihozápadní Evropě, se s Telepassem EU sníží náklady a zjednoduší administrativa. 

Pro více informací nebo registraci Telepassu EU navštivte https://omv.tolltickets.com

Přehled všech mýtných produktů pro západní a střední Evropu

Důležité odkazy:

Vyhledávač čerpacích stanic

Vyhledávač olejů