Kontakt Skupina OMV

Logout
Webové stránky OMV
Zavřít
Image Velkoobchod OMV Card ČS dvaja muži s počítačom

Maximální kontrola s minimálním úsilím

Palivovou kartou OMV Card můžete na svých cestách zaplatit za vše potřebné a spolehnout se na nejvyšší míru přesnosti a bezpečnosti – jak u faktury samotné, tak i při elektronickém přenosu dat. Důležité jsou pro nás jednoduchost používání, vyhodnocování a nízké administrativní náklady.

Služba OMV Fleet Online Services (FOS) umožňuje v reálném čase kontrolu každodenní organizace vašeho vozového parku a všech realizovaných transakcí. Jako držitel OMV Card máte přístup k informacím o všech vašich palivových kartách v reálném čase, přičemž nezáleží na tom, kde se právě používají.

Přehled vašich výhod

 • Zablokování karet v reálném čase, nonstop.
 • Objednávání nových nebo náhradních karet.
 • Přehled všech palivových transakcí v rámci OMV a partnerů ROUTEX po celé Evropě v reálném čase.
 • Možnost flexibilně nastavovat jakékoli funkce karty v reálném čase.
 • Identifikování chyb nebo odchylek v analýze nákladů na vozidla.
 • Zobrazování celkových nebo detailních údajů o nákladech na celý vozový park nebo na každé jednotlivé vozidlo nebo kartu.

Formulář pro získání přístupu do FOS
Přístup do FOS

Jednou nebo na základě dohody dvakrát měsíčně vám pošleme přehlednou fakturu s kompletním výpisem vašich transakcí, které byly hrazeny palivovými kartami OMV. Elektronické faktury jsou rychlé, jednoduché a šetrné k životnímu prostředí. Znamenají výraznou úsporu vašeho času i nákladů.*

Můžete si vybrat ze dvou možností

 • OMV Fleet Online Services: e-faktury můžete jednoduše a bezpečně stahovat ze svého OMV Fleet Online Services účtu. Když bude vaše elektronická faktura k dispozici, pošleme vám e-mail s přímým linkem na její stažení.
 • E-mailová služba: vaše e-faktury vám budou jednoduše a bezpečně zasílány e-mailem na vaši preferovanou e-mailovou adresu.

Přehled vašich výhod

 • Rychlá: E-faktury lze jednoduše zasílat e-mailem. Budou doručeny dříve a mohou být zpracovány rychleji. 
 • Bezpečná: Naše e-faktury jsou zabezpečeny elektronickým podpisem a splňují nejvyšší standardy bezpečnosti, takže je nelze falšovat. 
 • Šetrná k životnímu prostředí: Protože neexistuje důvod, proč by se e-faktury měly tisknout nebo zasílat poštou, pomáháme tak šetřit naše životní prostředí.
 • Jednoduchá: Nevyžaduje žádný nový software na prohlížení vašich faktur. Zúčtování proběhne tak jako vždy, faktura je rozčleněna podle zemí, aby refundace DPH a spotřební daně byla co nejjednodušší.
 • Praktická: E-faktury jsou archivovány v digitální formě, což znamená, že fyzická archivace a komplexní úložné systémy už nejsou zapotřebí.

Výhody vícedílného vyúčtování

 • Souhrnná faktura  obsahuje služby podle země. Celková suma za zemi je přepočtena do měny země, ve které byly karty vystaveny.
 • Národní faktura se skládá ze všech transakcí v zemi vydání karty.
 • Mezinárodní přehled se skládá z dodávek jedné země na jedné faktuře nebo dobropisu v měně dodavatelské země – důležité pro refundaci DPH.
 • "Reverse charge" faktura je vystavena v případě úhrady služeb podléhající EU direktivě 2008/8/EC ("reverse charge" služby), které byly hrazeny OMV kartou; může obsahovat transakce z několika zemí.
 • Přehled transakcí za každou palivovou kartu zvlášť.

Návod k ověřování digitálně podepsané elektronické faktury

*Za zasílání papírových faktur poštou je účtován poplatek dle platného ceníku .

S OMV Card máte možnost využít také službu refundace DPH ze zahraničních transakcí. Při použití Net Invoicing přes OMV se můžete spolehnout na bezpečný převod peněz na váš účet – a to ještě před termínem splatnosti faktury za palivo.

Společně s naším partnerem – specialistou na proces vracení DPH – vám nabízíme komplexní sadu řešení šitou na míru potřebám vaší společnosti. Ve své společnosti tak dosáhnete efektivnějšího průběhu finančních toků a vyšší likvidity.

Nabízíme vám tři různé druhy refundace

 • Standardní vratka DPH: Peníze vám budou převedeny na účet po kontrole originálů vašich faktur daňovým prostředníkem a následným zpracováním daňovým úředníkem.
 • Net Invoicing: DPH vám bude vrácena do 6 dní od doručení originálních faktur daňovému prostředníkovi.
 • Vrácení spotřební daně: Jako dopravní společnost můžete navíc žádat zpět část spotřební daně v Belgii, Maďarsku, Francii, Itálii a Slovinsku (pro členské země EU).

Směrnice Rady 2008/8/ES týkající se vyúčtování DPH při poskytování služeb spojených s movitými objekty mezi obchodními subjekty a některými dalšími službami poukazuje na skutečnost, že služby jsou zdaňovány v místě sídla zákazníka. Příslušnost k DPH (v členském státě zákazníka) se přenáší z dodavatele na zákazníka, pokud je dodavatel rezidentem v jiné zemi. Reverse charge je termín, který označuje tento přesun v příslušnosti v rámci DPH, tzv. přenesení daňové povinnosti.

Reverse charge služby

 • mytí a čištění vozidla / ostatní služby spojené s mytím vozidla,
 • výměna motorového a převodového oleje,
 • údržba a kontrola vozidla,
 • služby spojené s použitím vozidla / poplatky,
 • kombinovaná doprava (ROLA),
 • odtah vozidla / oprava vozidla / výměna pneumatik,
 • trajektová přeprava vozidla,
 • poplatky za použití tunelů.

Všechny výše vyjmenované služby placené OMV kartou, které  byly realizovány v zahraničí nebo na domácím území u čerpacích stanic Routex partnerů, jsou předmětem reverse charge a jsou vyúčtovány na samostatné faktuře.

Zkontrolujte si prosím faktury a kontaktujte naše kartové oddělení, pokud

 • DPH identifikační číslo na vaší faktuře není správné,
 • vaše společnost má platné DPH identifikační číslo, které není uvedeno na faktuře.

Otázky a odpovědi týkající se reverse charge

U nás si můžete vybrat typ PIN kódu, který je pro vás nejlepší

 • skupinový PIN: stejný PIN pro všechny karty,
 • skupinový PIN podle výběru zákazníka: jeden PIN definovaný pro všechny OMV karty,
 • samostatný PIN: každá karta má vlastní PIN kód.

PIN kód podle přání

 • Na vytvoření a zadání vlastního PIN kódu použijte pole „Zákazníkem zvolený PIN kód“. 
 • Potvrďte PIN kód jeho opětovným zadáním do pole „Zopakujte PIN kód“.
 • Pro ukončení, klikněte na tlačítko "Potvrdit".

Změnou svého PIN kódu zároveň vyjadřujete svůj souhlas s tím, že svůj nový PIN kód budete uchovávat v přísné tajnosti a stejnou odpovědnost přenesete také na všechny uživatele vašich karet OMV Card. Vezměte prosím na vědomí, že vámi zvolený PIN kód nelze přiřadit k již existujícím kartám OMV Cards. 

Bližší informace ohledně "PIN kódu na přání".

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Nacházíte se na zabezpečené webové stránce společnosti OMV Downstream GmbH. Žádný zaměstnanec nebude nikdy vědět o vámi zvoleném osobním PIN kódu a neexistuje žádný způsob, jak bychom váš PIN kód mohli zobrazit dekódovaný. Z důvodu bezpečnosti údajů je mimořádně důležité, abyste si svůj PIN kód vybrali sami – my jako tým OMV Cards to za vás udělat nemůžeme. My v OMV jsme odpovědní výhradně za zpracování údajů k vašemu PIN kódu.

Image Velkoobchod OMV Card Doplňkové 7 safety issues

7 bezpečnostních funkcí proti zneužití vašich karet

Bezpečnost držitelů palivových karet OMV Card je pro nás absolutní prioritou. Jednak tím, že v rámci celé akceptační sítě OMV a ROUTEX lze platit kartami OMV Card, což je bezpečnější než platba v hotovosti či poukázkami. Jednak tím, že využíváme PIN kód, bezpečnostní prvky na kartě a kontroly transakcí tak, aby se zabránilo případnému zneužití.

V případě ztráty některé z vašich OMV karet nám okamžitě zavolejte na telefonní číslo +420 261 392 153. Jsme vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

Vyhledávač olejů