Kontakt Skupina OMV

Logout
Webové stránky OMV
Zavřít
Image Velkoobchod OMV Card ČS dvaja muži s počítačom

Maximální kontrola s minimálním úsilím

Palivovou kartou OMV Card můžete na svých cestách zaplatit za vše potřebné a spolehnout se na nejvyšší míru přesnosti a bezpečnosti – jak u faktury samotné, tak i při elektronickém přenosu dat. Důležité jsou pro nás jednoduchost používání, vyhodnocování a nízké administrativní náklady.

Služba OMV Fleet Online Services (FOS) umožňuje v reálném čase kontrolu každodenní organizace vašeho vozového parku a všech realizovaných transakcí. Jako držitel OMV Card máte přístup k informacím o všech vašich palivových kartách v reálném čase, přičemž nezáleží na tom, kde se právě používají.

Přehled vašich výhod

 • Zablokování karet v reálném čase, nonstop.
 • Objednávání nových nebo náhradních karet.
 • Přehled všech palivových transakcí v rámci OMV a partnerů ROUTEX po celé Evropě v reálném čase.
 • Možnost flexibilně nastavovat jakékoli funkce karty v reálném čase.
 • Identifikování chyb nebo odchylek v analýze nákladů na vozidla.
 • Zobrazování celkových nebo detailních údajů o nákladech na celý vozový park nebo na každé jednotlivé vozidlo nebo kartu.

Jednou nebo na základě dohody dvakrát měsíčně vám pošleme přehlednou fakturu s kompletním výpisem vašich transakcí, které byly hrazeny palivovými kartami OMV. Elektronické faktury jsou rychlé, jednoduché a šetrné k životnímu prostředí. Znamenají výraznou úsporu vašeho času i nákladů.*

Můžete si vybrat ze dvou možností

 • OMV Fleet Online Services: e-faktury můžete jednoduše a bezpečně stahovat ze svého OMV Fleet Online Services účtu. Když bude vaše elektronická faktura k dispozici, pošleme vám e-mail s přímým linkem na její stažení.
 • E-mailová služba: vaše e-faktury vám budou jednoduše a bezpečně zasílány e-mailem na vaši preferovanou e-mailovou adresu.

Přehled vašich výhod

 • Rychlá: E-faktury lze jednoduše zasílat e-mailem. Budou doručeny dříve a mohou být zpracovány rychleji. 
 • Bezpečná: Naše e-faktury jsou zabezpečeny elektronickým podpisem a splňují nejvyšší standardy bezpečnosti, takže je nelze falšovat. 
 • Šetrná k životnímu prostředí: Protože neexistuje důvod, proč by se e-faktury měly tisknout nebo zasílat poštou, pomáháme tak šetřit naše životní prostředí.
 • Jednoduchá: Nevyžaduje žádný nový software na prohlížení vašich faktur. Zúčtování proběhne tak jako vždy, faktura je rozčleněna podle zemí, aby refundace DPH a spotřební daně byla co nejjednodušší.
 • Praktická: E-faktury jsou archivovány v digitální formě, což znamená, že fyzická archivace a komplexní úložné systémy už nejsou zapotřebí.

Výhody vícedílného vyúčtování

 • Souhrnná faktura  obsahuje služby podle země. Celková suma za zemi je přepočtena do měny země, ve které byly karty vystaveny.
 • Národní faktura se skládá ze všech transakcí v zemi vydání karty.
 • Mezinárodní přehled se skládá z dodávek jedné země na jedné faktuře nebo dobropisu v měně dodavatelské země – důležité pro refundaci DPH.
 • "Reverse charge" faktura je vystavena v případě úhrady služeb podléhající EU direktivě 2008/8/EC ("reverse charge" služby), které byly hrazeny OMV kartou; může obsahovat transakce z několika zemí.
 • Přehled transakcí za každou palivovou kartu zvlášť.

Návod k ověřování digitálně podepsané elektronické faktury

*Za zasílání papírových faktur poštou je účtován poplatek dle platného ceníku .

S OMV Card máte možnost využít také službu refundace DPH ze zahraničních transakcí. Při použití Net Invoicing přes OMV se můžete spolehnout na bezpečný převod peněz na váš účet – a to ještě před termínem splatnosti faktury za palivo.

Společně s naším partnerem – specialistou na proces vracení DPH – vám nabízíme komplexní sadu řešení šitou na míru. Ve své společnosti tak dosáhnete efektivnějšího průběhu finančních toků a vyšší likvidity.

Nabízíme vám tři různé druhy refundace

 • Standardní vratka DPH: Peníze vám budou převedeny na účet po kontrole originálů vašich faktur daňovým prostředníkem a následným zpracováním daňovým úředníkem.
 • Net Invoicing: DPH vám bude vrácena do 6 dní od doručení originálních faktur daňovému prostředníkovi.
 • Vrácení spotřební daně: Jako dopravní společnost můžete navíc žádat zpět část spotřební daně v Belgii, Maďarsku, Francii, Itálii a Slovinsku (pro členské země EU).

Směrnice Rady 2008/8/ES týkající se vyúčtování DPH při poskytování služeb spojených s movitými objekty mezi obchodními subjekty a některými dalšími službami poukazuje na skutečnost, že služby jsou zdaňovány v místě sídla zákazníka. Příslušnost k DPH (v členském státě zákazníka) se přenáší z dodavatele na zákazníka, pokud je dodavatel rezidentem v jiné zemi. Reverse charge je termín, který označuje tento přesun v příslušnosti v rámci DPH, tzv. přenesení daňové povinnosti.

Reverse charge služby

 • mytí a čištění vozidla / ostatní služby spojené s mytím vozidla,
 • výměna motorového a převodového oleje,
 • údržba a kontrola vozidla,
 • služby spojené s použitím vozidla / poplatky,
 • kombinovaná doprava (ROLA),
 • odtah vozidla / oprava vozidla / výměna pneumatik,
 • trajektová přeprava vozidla,
 • poplatky za použití tunelů.

Všechny výše vyjmenované služby placené OMV kartou, které  byly realizovány v zahraničí nebo na domácím území u čerpacích stanic Routex partnerů, jsou předmětem reverse charge a jsou vyúčtovány na samostatné faktuře.

Zkontrolujte si prosím faktury a kontaktujte naše kartové oddělení, pokud

 • DPH identifikační číslo na vaší faktuře není správné,
 • vaše společnost má platné DPH identifikační číslo, které není uvedeno na faktuře.

Otázky a odpovědi týkající se reverse charge

U nás si můžete vybrat typ PIN kódu, který je pro vás nejlepší

 • skupinový PIN: stejný PIN pro všechny karty,
 • skupinový PIN dle výběru zákazníka: jeden PIN definovaný pro všechny OMV karty,
 • samostatný PIN: každá karta má vlastní PIN kód.

PIN kód dle přání

 • Na vytvoření a zadání vlastního PIN kódu použijte pole „Zákazníkem zvolený PIN kód“. 
 • Potvrďte PIN kód jeho opětovným zadáním do pole „Zopakujte PIN kód“.
 • Pro ukončení, klikněte na tlačítko "Potvrdit".

Změnou svého PIN kódu zároveň vyjadřujete svůj souhlas s tím, že svůj nový PIN kód budete uchovávat v přísné tajnosti a stejnou odpovědnost přenesete také na všechny uživatele vašich karet OMV Card. Vezměte prosím na vědomí, že vámi zvolený PIN kód nelze přiřadit k již existujícím kartám OMV Cards. 

Bližší informace ohledně "PIN kódu dle přání".

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Nacházíte se na zabezpečené webové stránce společnosti OMV Downstream GmbH. Žádný zaměstnanec nebude nikdy vědět o vámi zvoleném osobním PIN kódu a neexistuje žádný způsob, jak bychom váš PIN kód mohli zobrazit dekódovaný. Z důvodu bezpečnosti údajů je mimořádně důležité, abyste si svůj PIN kód vybrali sami – my jako tým OMV Cards to za vás udělat nemůžeme. My v OMV jsme odpovědní výhradně za zpracování údajů k vašemu PIN kódu.

Image Velkoobchod OMV Card Doplňkové 7 safety issues

7 bezpečnostních funkcí proti zneužití vašich karet

Bezpečnost držitelů palivových karet OMV Card je pro nás absolutní prioritou. Jednak tím, že v rámci celé akceptační sítě OMV a ROUTEX lze platit kartami OMV Card, což je bezpečnější než platba v hotovosti či poukázkami. Jednak tím, že využíváme PIN kód, bezpečnostní prvky na kartě a kontroly transakcí tak, aby se zabránilo případnému zneužití.

V případě ztráty některé z vašich OMV karet nám okamžitě zavolejte na telefonní číslo +420 261 392 153. Jsme vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

Vyhledávač olejů