Kontakt Skupina OMV

Logout
Webové stránky OMV
Zavřít
Image Velkoobchod Klimaticky Kompenzace emisí truck

V zájmu snížení skleníkových plynů 

Kompenzování emisí CO2 je vedle zamezování a redukce skleníkových plynů další důležitý krok v celkové ochraně klimatu. Podpora certifikovaných projektů je významným přínosem v boji proti globálnímu oteplování.

Je to opravdu jednoduché
 

  1. Stačí se rozhodnout, jestli chcete kompenzovat emise z každého litru konkrétní objednávky paliv, nebo ze všech svých objednávek, a tuto informaci nám zaslat e-mailem.
  2. Objem emisí CO2 ze zakoupeného množství paliv bude kompenzován prostřednictvím portfolia projektů na ochranu klimatu.
  3. Příslušný poplatek za kompenzaci v příslušném měsíci vyúčtuje OMV ve faktuře bez dodatečných administrativních nákladů.
  4. Certifikát od společnosti ClimatePartner vám poskytne přehled o vašich kompenzovaných množstvích CO2.

CO2 je skleníkový plyn, který absorbuje sluneční záření odražené ze zemského povrchu a reflektuje ho zpět na Zemi. Aby se zabránilo vzniku skleníkového plynu, a tím dalšímu zvyšování teploty v nadcházejících letech, je nutné využít všechny možnosti ochrany klimatu. 

Vedle předcházení a snižování emisí je dobrovolná kompenzace emisí CO2 dalším důležitým krokem, pokud nejsou možné předcházející dvě možnosti. Používáním emisních certifikátů z uznávaných mezinárodních projektů na ochranu klimatu lze kompenzovat nevyhnutné emise z paliv a přispívat tak k ochraně klimatu.

Projekty uhlíkové kompenzace zapojují lidi, stimulují místní rozvoj a podporují cíle trvale udržitelného rozvoje stanovené OSN, navíc chrání životní prostředí tím, že pomáhají vyvažovat vypouštění emisí skleníkových plynů.

OMV se rozhodlo pro společnost ClimatePartner, jednoho z předních poskytovatelů řešení na ochranu klimatu pro podniky. Vybrali jsme si tedy renomovaného a zkušeného partnera. Společnost ClimatePartner byla založená v r. 2006 v Mnichově a spolupracuje s 1500 podniky v 30 různých zemích. Rozhodující pro OMV byly dlouholeté zkušenosti společnosti ClimatePartner, zaručená transparentnost všech procesů a projektů, stejně jako individuální poradenství a podpora. Spolupráce OMV s ClimatePartner Vám otvírá možnost, jak lze zakoupené litry deklarovat jako klimaticky neutrální, čili kompenzovat příslušné emise, které způsobujete provozováním strojů a vozidel. V rámci této kompenzace podporujete projekty zaměřené na ochranu klimatu, u nichž se dosahují úspory emisí. Za to dostanete certifikát jako důkaz o vašich kompenzovaných množstvích CO2.

  • Aktivní a vědomý přínos k ochraně klimatu a životního prostředí, stejně jako k místnímu rozvoji kompenzováním emisí CO2.
  • Zvýšená důvěryhodnost vaší strategie trvalé udržitelnosti: dostanete certifikát – transparentní a srozumitelné potvrzení vaší kompenzace emisí CO2
  • Kvalifikujete se na výběrová řízení s požadavky na ochranu klimatu nebo učiníte krok ke splnění požadavků svých zákazníků.
  • Bezpečnost a transparentnost všech procesů a projektů zaručuje renomovaný a zkušený partner ClimatePartner.
  • Podpora uznaných a ověřených projektů ochrany klimatu za pevnou cenu garantovanou OMV.*

*OMV ve spolupráci se společností ClimatePatner nemůže garantovat cenu kompenzace emisí CO2 po neomezenou dobu, ale zavázala se, že nebude tímto způsobem generovat zisk a všechny prostředky spojené s touto službou budou alokovány na certifikované projekty. OMV písemně oznámí zákazníkovi změnu poplatku za kompenzaci emisí CO2 nejméně 3 měsíce předem.

Vyhledávač olejů