Kontakt Skupina OMV

Logout
Webové stránky OMV
Zavřít

Identifikace společnosti, právní oznámení, ochrana dat a zpřístupnění

V zájmu lepšího porozumění a plynulosti textu je na všech našich webových stránkách použita rodově neutrální terminologie: termíny jako "zaměstnanec" nebo "partner" nemají konkrétní rod.

Informace o ochraně údajů a používání cookies na této webové stránce OMV najdete zde.

Obchodní jméno: OMV Česká republika, s.r.o.
se sídlem Praha 4, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00
IČO: 480 38 687,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15408

Vlastníci s podílem více než 25 %: OMV Downstream GmbH, 1020 Vídeň, Trabrennstraße 6 - 8, Rakouská republika, Registrační číslo: 185462 p – obchodní podíl ve výši 100%.


Předmět podnikání:

I. Hostinská činnost;

II. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;

  • Velkoobchod a maloobchod;
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;
  • Pronájem a půjčování věcí movitých;
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené;

III. výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

IV. výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot

Další obchodní činnosti provozují právně samostatně subjekty ve skupině;

Kontakt
Tel.: 261392111
Fax: 261392511
E-mail: info.czech-republic@omv.com

Návštěvou těchto stránek potvrzujete, že jste si přečetli informace obsažené v tomto dokumentu/na této stránce a cítíte si jimi být právně vázáni.

Pojem OMV v tomto textu dále zahrnuje společnost OMV Česká republika, s.r.o. a veškeré společnosti nebo osoby, v nichž společnost OMV Česká republika, s.r.o. přímo či nepřímo vlastní podíl ve výši minimálně 50 %. Pokud se následující ustanovení týkají pouze jistých společností nebo osob, budou tyto společnosti či osoby konkrétně uvedeny.

Následující ustanovení neplatí, pokud budou v rozporu se závaznými právními předpisy.

Společnost OMV vynaložila veškeré přiměřené úsilí, aby zajistila pravdivost a úplnost informací poskytovaných na těchto stránkách v době jejich zveřejnění. Mohou se zde však vyskytnout neúmyslné nebo náhodné chyby, za které se omlouváme.

Společnost OMV neposkytuje jakékoliv záruky ohledně informací zveřejněných na těchto webových stránkách  včetně externích (hypertextových) odkazů nebo jiného obsahu, který lze využít přímo  nebo nepřímo  prostřednictvím webové stránky OMV. OMV si rovněž vyhrazuje právo tyto stránky měnit nebo upravovat bez předchozího oznámení. OMV vylučuje veškerou odpovědnost za chyby nebo opomenutí na webových stránkách OMV. Veškerá rozhodnutí učiněná na základě informací zveřejněných na stránkách OMV jsou tudíž výhradní odpovědností příslušného uživatele. OMV se zříká jakékoliv odpovědnosti za přímé, nepřímé či jiné škody vzniklé z jakéhokoliv důvodu na základě přímého či nepřímého použití informací zveřejněných na stránkách OMV.

OMV neprohlašuje ani nezaručuje, že funkce či služby obsažené na stránkách OMV budou nepřerušované či bezchybné, že budou opraveny chyby, ani že stránky OMV ani server, na kterém jsou zpřístupněny, nebudou obsahovat viry či jiné škodlivé komponenty. V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy OMV neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé na základě fungování či chybného fungování stránek OMV či souvisejících služeb nebo technických zařízení.

Pokud nebude uvedeno jinak, autorská práva na stránky a obsah zveřejněný na těchto stránkách OMV a materiály pro ně použité jsou výhradním vlastnictvím OMV. Žádným třetím stranám nebudou udělena licenční ani jiná práva (např. vlastnická práva, práva duševního vlastnictví či autorská práva). Kopírování stránek či obsahu z těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, informativní účely. Jakékoliv jiné kopírování či použití je přísně zakázáno. Následné použití rozlišujících prvků OMV (např. značky či loga) je přísně zakázáno, nezávisle na tom, zda bude použit symbol ® nebo ™, a zejména nikoliv však pouze ochranná známka OMV je registrovaná.

Výše uvedená ustanovení platí i pro přímé nebo nepřímé stahování softwaru nebo jeho použití prostřednictvím webové stránky OMV. V případě, že externí hypertextové odkazy poskytují přístup k softwaru třetí strany, přednost mají podmínky vlastníků takového produktu a jejich práva se musí dodržovat.

Vyhledávač olejů