Kontakt Skupina OMV

Logout
Webové stránky OMV
Zavřít

Všeobecné zásady ochrany osobních údajů OMV Česká republika, s.r.o.

Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, IČO: 48038687
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15408 
ve smyslu ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“) a prováděcího zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.

Společnost OMV Česká republika, s.r.o. se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, IČO: 48038687, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15408 (dále jako „OMV“, nebo „správce“ nebo „my“), je podnikatelským subjektem, který zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů údajů) a činí tak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“) a prováděcího zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jako „Zákon“).

Zpracování osobních údajů subjektů údajů věnujeme maximální pozornost s důrazem na předcházení neoprávněným zásahům do jejich soukromí, jakož i dodržování zásad zákonného zpracování, kdy jsme za tímto účelem přijali náležitá technická, organizační a personální opatření, pomocí kterých řádně zajišťujeme ochranu osobních údajů, včetně respektování základních práv, svobod a soukromí, a dodržování všech platných a účinných právních předpisů vztahujících se k ochraně údajů, včetně GDPR a Zákona.

Tyto Všeobecné zásady ochrany osobních údajů OMV Česká republika, s.r.o. (dále jen "Zásady ochrany OÚ") obsahují informace o zpracování osobních údajů fyzických osob ze strany OMV včetně práv s tímto zpracováním souvisejících. Proto si Zásady ochrany OÚ pečlivě přečtěte, abyste porozuměli našemu přístupu, způsobu a postupům při zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti.


Správcem osobních údajů je:
Obchodní název:    OMV Česká republika, s.r.o.
Sídlo:    Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, 
IČO:     48038687
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 15408 

Telefon: +420 261 392 111
E-mail: info.czech-republic@omv.com
Webová stránka: www.omv.cz 

Pověřenci pro ochranu osobních údajů společnosti OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, může subjekt údajů adresovat jakékoliv dotazy týkající se ochrany osobních údajů, a to písemně e mailem na adresu: privacy.cz@omv.com. Kontaktní osoba pověřence pro ochranu osobních údajů v České republice je členem nadnárodní Skupiny pro ochranu dat se sídlem na adrese Trabrennstraße 6-8, 1020 Vídeň.

Snažíme se respektovat vaše soukromí dodržováním všech platných zákonů a předpisů týkajících se ochrany dat, včetně Obecného nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679 (dále jen "GDPR").

Od 25. května 2018 vstoupilo v platnost Obecné nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679 (GDPR). Protože se snažíme chránit vaše osobní údaje, aktualizovali jsme naše zásady ochrany osobních údajů v souladu s požadavky GDPR. Zde naleznete aktualizované zásady ochrany osobních údajů, které obsahují informace týkající se zpracování vašich osobních údajů v tomto kontextu.

Na tomto odkazu můžete nalézt důležité informace týkající se práv, z nichž máte nárok, včetně práva na přístup, žádost o opravu nebo vymazání, požadavek na omezení zpracování, odnětí souhlasu, námitky, nepodléhání automatizovanému rozhodnutí, včetně profilování, přenositelnosti dat a právo podat stížnost orgánům pro ochranu údajů.

Žádost fyzické osoby
v souladu s Nařízením EU 2016/679 – Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve znění pozdějších předpisů

Vyhledávač olejů